Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Polak zadowolony z pracy i otwarty na zmiany

123RF
Po raz pierwszy od siedmiu lat Polacy sš w europejskiej czołówce pod względem satysfakcji z wykonywanej pracy.

Aż 77 proc. polskich pracowników deklaruje zadowolenie z pracy. Pod tym względem w Europie wyprzedzajš nas tylko Duńczycy i Austriacy – wynika z najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy, które już po raz 28. przeprowadziła agencja zatrudnienia Randstad. W maju tego roku internetowa ankieta objęła pracowników w 33 krajach œwiata, w tym 844 osoby w Polsce, w wieku 18–65 lat.

– Polacy nigdy wczeœniej nie czuli się tak dobrze na swoich stanowiskach – komentuje Katarzyna Gurszyńska, menedżer ds. komunikacji w Randstad. Odsetek zadowolonych nie przekraczał dotšd 73 proc.

Wzrostowi satysfakcji sprzyja najlepsza od lat koniunktura na rynku pracy, która zmusza firmy do większych starań o zdobycie oraz o utrzymanie pracowników. Rosnš więc szanse na poprawę warunków pracy – w obecnej lub nowej firmie. Co prawda zadowoleni pracownicy majš teraz mniej chęci do szukania nowej pracy (odsetek tych, którzy jej aktywnie lub biernie szukajš, spadł do 29 proc. i jest najniższy od dwóch lat), ale nie odrzucajš dobrych ofert.

Malejšcy od połowy ub. roku wskaŸnik rotacji w maju ponownie poszedł w górę i już 27 proc. badanych twierdziło, że w ostatnich miesišcach zmieniło pracodawcę albo stanowisko, najczęœciej chcšc poprawić warunki pracy. – To ogromne wyzwanie dla pracodawców, którzy bez inwestycji w poprawę jakoœci pracy mogš mieć trudnoœci z utrzymaniem ludzi – ostrzega Jacek Męcina, doradca zarzšdu Konfederacji Lewiatan, komentujšc wyniki badania. Według niego narastajšca konkurencja o pracowników zwiększy w najbliższych miesišcach presję na wzrost płac, na inwestycje w rozwój zawodowy pracowników, zmuszajšc też firmy do większej dbałoœci o zapewnienie ludziom równowagi między pracš i życiem prywatnym. Wszystko to powinno sprzyjać zwiększaniu satysfakcji pracowników i wyrównywaniu ich pozycji na rynku pracy.

– Dotychczas o potrzebie elastycznoœci mówiło się głównie w odniesieniu do pracowników. Dobrze, że teraz to oczekiwanie zaczyna się pojawiać także pod adresem pracodawców – twierdzi Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Według niego pracownicy odrabiajš teraz straty po latach wysokiego bezrobocia i braku podwyżek. Zaznaczał też, że na razie wzrost płac nie jest niebezpieczny dla gospodarki, a wręcz może jej sprzyjać. Rosnšce koszty pracy sš bowiem impulsem dla firm, by szukać sposobów na poprawę wydajnoœci pracy, który bierze się m.in. z jej „uzbrojenia" oraz z inwestycji w pracowników. Przy łatwym dostępie do taniej siły roboczej takie inwestycje były mało opłacalne.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL