Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Kierunek: Holandia. Co warto wiedzieć zanim spakujemy walizki

Kiedy słyszymy słowo Holandia, przed naszymi oczyma natychmiast rozpoczyna się seans złożony z obrazków tyleż malowniczych, co może nazbyt oczywistych. Majestatyczne wiatraki, malownicze pola tulipanów, wyœmienite sery, wszędobylskie rowery i legalna marihuana. Turyœci to kochajš. Jednak dla osób, które poważnie myœlš o Holandii i być może chcš podjšć tam stałš pracę, jest kilka ważniejszych spraw.

Zanim wyjedziesz do Holandii

Holandia to nowoczesny kraj o pięknej kulturze i dosyć liberalnych regułach, które jednak warto poznać i szanować, żeby żyło się lepiej i swobodniej. Często mówi się o Niderlandach jako miejscu, w którym nieco dalej przesunięte sš granice wolnoœci wypowiedzi, czynu oraz myœli. Owszem, jest to prawda – żyjšc w kraju Van Gogha, masz gwarancję swobody posiadania oraz manifestowania swoich przekonań religijnych, œwiatopoglšdowych czy kulturowych. Należy jednak pamiętać, że ta wolnoœć w żadnym wypadku nie zwalnia z obowišzku respektowania panujšcych tam zasad. To proste – chcšc żyć dobrze z innymi, powinieneœ robić wszystko, żeby innym żyło się dobrze z tobš. To jeden z fundamentów koegzystencji, który w Holandii jest bardzo dobrze rozumiany i ogólnie respektowany. Mówi się, że to niewielkie, ale jakże malownicze państwo poprzecinane siatkš kanałów to prawdziwy tygiel kulturowy, gdzie szacunek dla odrębnoœci wpisany jest wręcz w DNA obywateli. To prawda, odmienny styl życia, wyznanie, czy kolor skóry przybysza nie stanowiš dla Holendrów nadmiernej atrakcji, a już tym bardziej nie sš dla nich problemem.

Każdy przybysz może spodziewać się równego traktowania, ale także od niego oczekuje się współżycia na podobnych, opartych na szacunku zasadach. Jako imigrant, nie zostajesz w Holandii sam. Miejscowe organizacje starajš się aktywizować obcokrajowców, którzy zdecydowali się tam osišœć i podjšć pracę. Organizowane sš dla nich różnego rodzaju szkolenia pozwalajšce łatwiej wtopić się w miejscowš tkankę oraz, co jest chyba najważniejsze, poznać język. To prawda, że każdy Holender doskonale zna angielski, jednak obcokrajowiec posługujšcy się holenderskim, chociażby w podstawowym stopniu, może liczyć się z większš przychylnoœciš ze strony nowych sšsiadów, pracodawcy, czy urzędników. Miejscowy język przydaje w nawišzywaniu nowych znajomoœci, ale również w pracy, a już nade wszystko w przypadku potrzeby wypełnienia dokumentów urzędowych. Chętni do nauki nie powinni zostawać sami ze swoimi ambicjami. Wiele agencji pracy oferuje specjalne kursy, których możesz się podjšć w dużo atrakcyjniejszych cenach, niż gdybyœ poszukiwał ich na własnš rękę. Warto zasięgnšć języka.

Koszty i zarobki

Holandia, jak i reszta zachodnioeuropejskich krajów, nie należy do najtańszych punktów na mapie œwiata. Sięgajšc po kilka przykładów z samego szczytu listy rzeczy niezbędnych, za wynajęcie mieszkania zapłacisz około 600€ miesięcznie, wyżywienie może cię kosztować nawet 200 – 300 € (zakładajšc, że nie zamierzasz prowadzić życia ascety), 1 litr benzyny to mniej więcej 1,69 €, za bilet miesięczny zapłacisz około 66 €, natomiast taksówkarz zażyczyć sobie może 2 € za każdy przejechany kilometr. Decydujšc się na życie w Holandii, nie powinieneœ obawiać się tych cen. Podpisujšc umowę z uczciwš i sprawdzonš agencjš pracy możesz liczyć na naprawdę dobre zarobki. Chociaż polski pracownik otrzymuje z reguły wynagrodzenie minimalne (ok. 9€ na godz.), wielkoœć stawek jest tak naprawdę uzależniona od wykonywanego zajęcia oraz agencji pracy. Specjaliœci budowlani mogš zarobić w Holandii nawet powyżej 13€ za godzinę.

Deficytowa budowlanka                   

Skupmy się w takim razie na branży budowlanej — chociażby dlatego, że przeżywa ona obecnie w Niderlandach spory rozkwit. W zwišzku z holenderskim wzrostem gospodarczym i niebywałym wręcz zapotrzebowaniem na fachowców, zmienia się sposób patrzenia na osoby zatrudnione w budowlance. Specjaliœci z branży – uznawanej na zachodzie za deficytowš – sš bardziej doceniani niż kilkanaœcie, a nawet kilka lat temu, a więc mogš się liczyć z lepszymi warunkami pracy, a co za tym idzie większymi zarobkami. Osoby, które poważnie zastanawiajš się nad wyjazdem do Holandii na stałe bšdŸ na dłuższy czas, powinny poważnie przemyœleć kwestie znalezienia odpowiedniej agencji pracy. Szukanie zajęcia na własnš rękę, szczególnie w segmencie wymagajšcym fachowców, może być ciekawš przygodš, jednak wcale nie musi zakończyć się sukcesem. W Polsce działajš agencje, które poza pracš, sš w stanie zaoferować możliwoœć rozwoju zawodowego, odpowiednie kursy, referencje od zagranicznego pracodawcy, zdobycie doœwiadczenia przy naprawdę ciekawych i ważnych projektach, a przede wszystkim godziwe zatrudnienie.

- Agencja, z która podjšłem współpracę, najpierw zaproponowała mi program praktyk — mówi Paweł, absolwent szkoły technicznej w Kielcach, który od roku pracuje w Holandii. - Odbyłem niedługi, ale solidny kurs pod okiem tutejszych fachowców, a dziœ uczę się języka. I oczywiœcie pracuję. Cieszę się, że zaufałem agencji pracy. Patrzšc z dzisiejszej perspektywy, to był dobry wybór.

Porzšdne biura zatrudnienia powinny pomagać w tak prozaicznych, choć często dosyć kłopotliwych sprawach, jak podróż, zakwaterowanie, czy wyrabianie certyfikatu VCA i numeru SOFI. W Polsce działa tylko jedna agencja pracy zajmujšca się poszukiwaniem pracowników dla holenderskiej budowlanki. Jobxion skupia się wyłšcznie na tym jednym segmencie, zatem nie bez kozery uważa się ich za specjalistów w swoim fachu. Firma jest filiš holenderskiej spółki Jobxion Vakmensen BV, która w Niderlandach funkcjonuje już od ponad dekady. Pomimo stosunkowo krótkiego stażu na ziemi polskiej (od 2015 r.), agencja pracy już może pochwalić się sporš liczbš zatrudnionych osób. Zainteresowani mogš poszukać punktów Jobxion w Warszawie, Katowicach czy Kozienicach. Adres internetowy agencji pracy w Holandii: http://jobxion.pl.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL