Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rpkom

Prezes UKE zgodził się na zmiany w ofercie Operatora WSS

Fotorzepa, Dominik Pisarek

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy poinformował dziœ, że zgodził się, a właœciwie "nie zgłosił uwag" do zmian w ofercie ramowej Operatora Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej.

Operator WSS powiadomił urzšd o planowanych zmianach w lipcu, a następnie pismem z 2 grudnia.

Do oferty dodano usługę IP VPN, która zdaniem UKE, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjnoœci oferty WSS, poszerzenia możliwoœci wykorzystania sieci, a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na rozwój konkurencji w regionie.

W projekcie Umowy ramowej Operator WSS zaproponował ponadto ograniczenie możliwoœci dochodzenia, na podstawie Umowy ramowej, odszkodowania przewyższajšcego wysokoœć kar umownych.

Prezes UKE wykorzystał okazję, aby przypomnieć właœcicielom i operatorom regionalnych sieci szerokopasmowych, że mogš obniżać ceny oferowanych usług.

"Operatorzy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych mogš w każdym czasie zwrócić się do Prezesa UKE z propozycjš dokonania zmian w zakresie oferowanych warunków współpracy, w tym również w zakresie wysokoœci opłat hurtowych. W szczególnoœci aktualizacja poziomu opłat rynkowych pozwala na zastosowanie przez operatorów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych bardziej elastycznych warunków dostępu hurtowego poprzez dalsze obniżanie opłat za usługi hurtowe" - napisał.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL