Rpkom

Prezes UKE zgodził się na zmiany w ofercie Operatora WSS

Fotorzepa, Dominik Pisarek

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy poinformował dziś, że zgodził się, a właściwie "nie zgłosił uwag" do zmian w ofercie ramowej Operatora Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej.

Operator WSS powiadomił urząd o planowanych zmianach w lipcu, a następnie pismem z 2 grudnia.

Do oferty dodano usługę IP VPN, która zdaniem UKE, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty WSS, poszerzenia możliwości wykorzystania sieci, a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na rozwój konkurencji w regionie.

W projekcie Umowy ramowej Operator WSS zaproponował ponadto ograniczenie możliwości dochodzenia, na podstawie Umowy ramowej, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

Prezes UKE wykorzystał okazję, aby przypomnieć właścicielom i operatorom regionalnych sieci szerokopasmowych, że mogą obniżać ceny oferowanych usług.

"Operatorzy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych mogą w każdym czasie zwrócić się do Prezesa UKE z propozycją dokonania zmian w zakresie oferowanych warunków współpracy, w tym również w zakresie wysokości opłat hurtowych. W szczególności aktualizacja poziomu opłat rynkowych pozwala na zastosowanie przez operatorów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych bardziej elastycznych warunków dostępu hurtowego poprzez dalsze obniżanie opłat za usługi hurtowe" - napisał.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL