Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rpkom

"PB": Prokuratura przyglšda się ORSS

TP Teltech (grupa Orange Polska) i Alcatel-Lucent Polska to w ostatnich latach firmy kooperujšce przy budowie dwóch regionalnych sieci szerokopasmowych: w woj. warmińsko-mazurskim i podkarpackim. Zła sytuacja finansowa grupy Hawe i spory wykonawców o zakres odpowiedzialnoœci za dalszš obsługę sieci sprawiły, że żadna z firm uczestniczšcych w tych projektach nie otrzymała pełnego wynagrodzenia. Dawni partnerzy sš w sporach. Wzajemnie zarzucajš sobie działanie w złej wierze, a prokuratura sprawdza co stało się z publicznymi pieniędzmi, pochodzšcymi m.in. z funduszy unijnych. Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi dwa postępowanie dotyczšce spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, niegdyœ zależnej, a dziœ stowarzyszonej Hawe – informuje „Puls Biznesu" .
ORSS zaœ szykuje kolejne zawiadomienia (po tym do Prokuratora Generalnego z kwietnia) z oskarżeniami wobec TP Teltech i Alcatela . Zamierza zawiadomić NIK, UOKIK oraz OLAF celem potwierdzenia, czy m.in. nie doszło do zmowy cenowej zawartej przez te dwie firmy. Te zarzuty odpierajš. TP Teltech i Alcatel m.in. szukajš pieniędzy, które należš się im i innym firmom za prace w woj. podkarpackim. Prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie wyjaœniajšce z zawiadomienia TP Teltechu z marca. „Wszczęto œledztwo, które prowadzone jest w sprawie doprowadzenia w dniu 31 grudnia 2015 r. do niekorzystnego rozporzšdzenia mieniem wielkiej wartoœci, w celu osišgnięcia korzyœci majštkowej, za pomocš wprowadzenia w błšd pracowników urzędu marszałkowskiego województwa podkarpackiego. Postępowanie prowadzone jest także w sprawie ukrywania w lutym 2016 r. majštku spółki ORSS (...) poprzez rozdysponowanie na rzecz podmiotów powišzanych co najmniej 92 mln zł, stanowišcych częœć z kwoty 107,36 mln zł, otrzymanych z urzędu marszałkowskiego" — informuje Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie. To sprawa dotyczšca przelewu od województwa do ORSS, o którym pisaliœmy klika miesięcy temu. Zamiast na specjalny rachunek ESCROW poszedł na inne konto, bez dostępu TP Teltechu i Alcatela. "PB" podaje, że ponad 100 mln zł przelane przez województwo ORSS na rachunek w dużej częœci trafiło do łańcucha powišzanych spółek, w tym do zarejestrowanych na Gibraltarze, jak Restata Investments. To spółka powišzana z Adamem Kawczyńskim, prezesem i akcjonariuszem giełdowego Central Fund of Immovables, który miał zostać inwestorem Hawe. Spory głównych wykonawców RSS-ów sprawiajš, że na pienišdze czekajš od miesięcy małe firmy. Do urzędu podkarpackiego zgłosiło się 29 firm, które nie dostały pieniędzy od ORSS, w tym Alcatel i TP Teltech. Podkarpackie uważa że nie ma wobec nich zobowišzań i – jak informuje – jest w sporze z ORSS. W warmińsko-mazruskim stan wydaje się niezmienny. Ponad 50 mln zł czeka w depozycie sšdowym na rozliczenie wykonawców.  
ródło: rpkom.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL