Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rpkom

Nadawcy przyjmujš wspólny standard głośności programów

Oœmiu nadawców, w tym TVP, Polsat i TVN, podpisze porozumienie gwarantujšce widzom, że w ich kanałach poziom głoœnoœci dŸwięku będzie identyczny, a w czasie reklam dŸwięk nie będzie głoœniejszy.

Do porozumienia, które ma zostać sygnowane we wrzeœniu, przystšpiły oprócz TVP i Grup Polsat i TVN przystšpiło ITI Neovision (czyli platforma nc+, do której należš m.in. stacje z rodziny Canal+, Ale Kino+, Planete+, Kuchnia + czy MiniMini+), Telewizja Puls, a także spółki, do których należš stacje Grupy ZPR Media: Eska TV, Polo TV i Fokus TV. - Nadawcy zobowišzujš się do produkowania i emitowania treœci audiowizualnych z uwzględnieniem poziomu głoœnoœci dŸwięku „-23 LUFS” przyjętym na podstawie rekomendacji Europejskiej Unii Nadawców (dokument EBU R128) – podała KRRiT.

Wspomniany dokument precyzuje nie tylko dokładny dopuszczalny poziom dŸwięku, ale także obejmuje dŸwięk reklam emitowanych w przerwie programów telewizyjnych, traktujšc je jak częœć programu,  która musi być nadawana na takim samym poziomie głoœnoœci, co same programy.

Ta zasada jest już zapisana także w rozporzšdzeniu KRRiT z 2011 roku. Teraz dodatkowo nadawcy zobowišzali się, że będš dobrowolnie wszyscy nadawać programy w okreœlonej przez Europejskš Unię Nadawców bezpiecznej dla widzów głoœnoœci.

ródło: rpkom.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL