Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rpkom

Netia wycofała się całkowicie z II konkursu 1. Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Materiały Promocyjne

Zarzšd Netii, który w ostatnich dniach opuœcił Tomasz Szopa, poinformował dziœ, że podjšł decyzję o odstšpieniu od budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na 8 z 16 obszarach na których wygrał dotację w tzw. II Konkursie 1. Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Telekom nie podjšł jeszcze decyzji, czy podpisze umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa dotyczšce realizacji inwestycji na wszystkich pozostałych 8 obszarach - wynika z giełdowego komunikatu Netii. Jak czytamy w nim, podlegajš one obecnie weryfikacji.

 

Netia tłumaczy decyzję kosztami dzierżawy słupów energetycznych.

 

"Odstšpienie od podpisania w ww. obszarach umów o dofinansowanie spowodowane jest przeprowadzeniem przez Spółkę ponownej analizy rentownoœci realizacji Projektu POPC, w której Emitent wzišł pod uwagę, w szczególnoœci, wrażliwoœć zwišzanš z dzierżawš słupów energetycznych oraz ich cenš, która stanowi bezpoœrednie przełożenie na koszty realizacji" - podał operator.

 

Telekom przyznaje też, że nie podołałby jednoczeœnie inwestycjom w pełnej skali i modernizacji własnej sieci.

 

"Majšc na uwadze również wyniki przeprowadzonej przez Netię weryfikacji danych dotyczšcych pokrycia sieciš wskazanych powyżej obszarów, jak również uwzględniajšc obecny etap modernizacji sieci własnej, należy wskazać, że realizacja planów inwestycyjnych na wszystkich obszarach, w których Netia została wskazana, jako podmiot rekomendowany do dofinansowania, nie jest możliwa" - czytamy.

 

Netia zrezygnowała dziœ z następujšcych obszarów:

 

* BIELSKI częœć A (mógł przypaœć Multimedial Marcin Gawlas - był drugim wyłonionym zwycięzcš, który pozytywnie przeszedł weryfikację formalnš i merytorycznš; ale dostał się Sferanet - podało CPPC 21 czerwca)

 

* BYDGOSKO-TORUŃSKI (może przypaœć Gladmar Investments, czyli konsorcjum Nokii i Infracapital)

 

* GDAŃSKI I TRÓJMIEJSKI (może przypaœć Orange Polska)

 

* JELENIOGÓRSKI (może przypaœć Orange Polska)

 

* KRAKOWSKI częœć A i Kraków (może przypaœć Fiberlink),

 

* LUBELSKI częœć A (nie wyłoniono tu drugiego zwycięzcy),

 

* OPOLSKI (może przypaœć Orange Polska),

 

* ZIELONOGÓRSKI (może przypaœć Orange Polska).

 

Rezygnujšc z powyższych obszarów Netia zrezygnowała z około 313 mln zł z przyznanego wczeœniej około 490 mln zł wsparcia.

 

Według naszych informacji CPPC miało wczeœniej sygnały, że telekom ten podejmie się częœci projektów.

 

W œrodę 7 czerwca CPPC opublikowało zaktualizowanš listę zwycięzców konkursu, uwzględniajšcš rezygnację Netii. Wynika z niej, że obszar opolski przypadł jednak w udziale nie Orange, ale firmie CZARNET.

 

Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange powiadomił nas, że telekom podpisze umowy na obszary, które wygrał pierwotnie. Nie odniósł się na razie do pytania, czy przejmie "schedę" po Netii.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL