Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rozmaitoœci

Odszedł Jerzy Łukasiewicz (1940 – 2016)

Archiwum prywatne, fot. parkinsonfundacja.pl
Po wieloletniej chorobie zmarł Jerzy Łukasiewicz, współtwórca biura podróży Polish Travel Quo Vadis, były prezes Warszawskiej Izby Turystyki, założyciel i szef fundacji „Żyć z chorobš Parkinsona”

Jerzy Łukasiewicz urodził się w 1940 roku w podlaskiej Hołubli. Był absolwentem AWF-u w Poznaniu, studiował też filozofię i literaturę w Paryżu.

- To był człowiek bardzo dużej klasy – wspomina Łukasiewicza Bartłomiej Walas, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. - Bardzo dbał o swoich pracowników. Zawsze spokojny, nigdy nie wybuchał gniewem, uœmiechnięty – wylicza.

Zanim w 1990 roku wraz z Dariuszem Pałęckim i Dariuszem Litwińskim założył biuro podróży Polish Travel Quo Vadis, pracował w warszawskim sšdzie dla nieletnich, potem w schroniskach młodzieżowych, Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki i Orbisie. Był też jednym ze współorganizatorów Zwišzku Zawodowego Pilotów Turystycznych.

- Kiedy powstawało Polish Travel Quo Vadis, była to bardzo innowacyjna jak na tamte czasy firma – wyjaœnia Walas. Wspomina, że choć PTQV od poczštku zajmowała się rezerwacjš internetowš, Łukasiewicz długo osobiœcie dbał o obsługę klientów w warszawskiej siedzibie biura.

W latach dziewięćdziesištych zaangażował się w tworzenie struktur Warszawskiej Izby Turystyki i został jej pierwszym prezesem. Izbie przewodniczył do roku 2000, kiedy to powoli zaczšł wycofywać się z turystyki. Zgodnie z wolš organizacji pozostał jednak w jej strukturach jako honorowy przewodniczšcy.

- Jerzego wyróżniała osobowoœć, kultura osobista i zawodowa – wspomina Wiesław Piegat, dyrektor biura Warszawskiej Izby Turystyki. - Myœlę, że to właœnie dzięki tym cechom udało mu się zrealizować tak wiele inicjatyw. Miał też dar przekonywania innych do swoich pomysłów – dodaje. Dyrektor biura WIT-u przytacza choćby prace nad nadaniem warszawskiemu portowi lotniczemu imienia Fryderyka Chopina, zainicjowane właœnie przez Łukasiewicza. - Ponieważ zawodowo i prywatnie zwišzany był z Francjš i francuskš turystykš przyjazdowš, rozumiał, jak wielkie znaczenie promocyjne będzie miała ta zmiana – opisuje.

W 1996 roku u Łukasiewicza zdiagnozowano poczštki choroby Parkinsona. Mimo to jeszcze w latach 1997-99 pełnił funkcję przewodniczšcego Rady Krajowej Izb Turystyki w Polsce, a rok póŸniej był członkiem Rady Turystyki przy premierze Jerzym Buzku. - Był ekspertem i tak był traktowany – ocenia Piegat.

W 2004 roku Łukasiewicz założył fundację „Żyć z chorobš Parkinsona", której był prezesem.

- Bardzo zacna postać, zarówno jako samorzšdowiec, jak i przedsiębiorca – ocenia Jan Korsak, przewodniczšcy rady POT. - Choć ostatnio problemy zdrowotne odsunęły go od pracy w turystyce, jego osišgnięcia pozostały – uważa.

ródło: turystyka.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL