Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rozmaitoœci

W Sejmie powstał zespół do spraw turystyki

Goœciem pierwszego posiedzenia zespołu była dyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Joanna Jędrzejewska-Debortoli (pišta od lewej).
Materiały prasowe.
Dwudziestu posłów i dwóch senatorów Prawa i Sprawiedliwoœci weszło w skład zespołu parlamentarnego do spraw turystyki. Inicjatorem jego powołania był minister z Kancelarii Premiera Adam Lipiński

O wydarzeniu poinformował wicedyrektor Zagranicznego Oœrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie Andrzej Pawluszek, sympatyk PiS. W swoim komunikacie cytuje on Adama Lipińskiego, sekretarza stanu ds. parlamentarnych w Kancelarii Premiera: – Jestem parlamentarzystš z okręgu jeleniogórsko-legnickiego i dobrze wiem jak ważnš rolę odgrywa turystyka dla gospodarki całego regionu. Celem działania zespołu jest wsparcie dla szeroko rozumianej turystyki.

Jak czytamy dalej, "podczas kolejnych posiedzeń zespołu, parlamentarzyœci m.in. zapoznajš się ze stanem przygotowań do Œwiatowych Dni Młodzieży, funkcjonowaniem Polskiej Organizacji Turystycznej oraz planami promocji turystycznej Polski w 2016 roku".

"Przewodniczšcym zespołu jednogłoœnie został wybrany poseł PiS ze Œlšska Piotr Pyzik. - Polska turystyka potrzebuje mocniejszego głosu wsparcia w Parlamencie – podkreœla przewodniczšcy Piotr Pyzik, przypominajšc, że turystyka stanowi 6% PKB naszego kraju.

Parlamentarzyœci zamierzajš wspierać korzystne regulacje w zakresie turystyki, monitorować warunki prowadzenia działalnoœci gospodarczej w obrębie turystyki a także inicjować i wspierać działania na rzecz promocji walorów turystycznych Polski. Kolejne posiedzenie zaplanowane jest na maj".

Zespoły parlamentarne to jedna z form aktywnoœci posłów i senatorów przewidziana w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora i przez regulaminy Sejmu i Senatu. Mogš w nich działać przedstawiciele obu izb na raz, niezależnie od przynależnoœci partyjnej i niezależnie od parytetów i bieżšcej polityki. Zwykle gromadzš się w zespołach wokół jakichœ konkretnych tematów, a ich prace służš promowaniu jakichœ wartoœci.

Jak wyjaœnił nam Pawluszek, choć na razie w zespole znaleŸli się jedynie parlamentarzyœci z jednego ugrupowania, majš oni nadzieję, że dołšczš do nich posłowie i senatorowie z innych klubów. Adam Lipiński zadeklarował bowiem, że chciałby, by zespół zastanawiał się nad problemami turystyki ponad podziałami politycznymi.

ródło: turystyka.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL