Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rozmaitoœci

Bye, bye amerykańskie wizy

Bloomberg
Oddala się perspektywa zniesienia przez Stany Zjednoczone wiz dla Polaków. W ubiegłym roku wzrósł wskaŸnik odmów wjazdu do USA obywatelom naszego kraju

Obecnie jest on dwukrotnie wyższy od progu umożliwiajšcego wejœcie do Programu Ruchu Bezwizowego. Według statystyk Departamentu Stanu, w ubiegłym roku budżetowym amerykańskie konsulaty w Warszawie i Krakowie odrzuciły 5,9 procent wniosków o wizę do Stanów Zjednoczonych, złożonych przez Polaków. To o ponad pół procent więcej niż w roku 2016, kiedy to w wskaŸnik odmów wizowych dla Polski był najniższy w historii i wynosił 5,37 procent.

By wejœć do Programu Ruchu Bezwizowego wskaŸnik odmów wizowych nie może przekroczyć 3 procent. W latach 2006 - 2007 ponad jedna czwarta wniosków Polaków o wydanie wizy do Stanów Zjednoczonych była odrzucana. PóŸniej odsetek odmów spadł do kilkunastu procent, ale nie był wystarczajšco mały, by nasz kraj zakwalifikować do zniesienia wiz za czasów prezydenta George'a Busha, kiedy to wymagany próg podniesiono na jeden rok do 10 procent. To właœnie wtedy do Programu Ruchu Bezwizowego weszło siedem krajów, między innymi Czechy, Słowacja i Węgry. Obecnie w Programie Ruchu Bezwizowego uczestniczy 38 państw.

W styczniu LOT wystšpił z akcjš społecznš namawiania Polaków do masowego występowania o wizy amerykańskie, by tym samym obniżyć procentowy udział wniosków niezaakceptowanych, co ułatwiłoby - zdaniem przewoŸnika - drogę do zniesienia ograniczeń ("LOT: Polacy występujcie o amerykańskie wizy, to je zniosš").

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL