Rolnicy

Minister Rolnictwa o nabyciu gospodarstwa w drodze działu spadku

Adobe Stock
Wujek aby nabyć udział w nieruchomości rolnej od bratanka musi uzyskać zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – wskazał minister rolnictwa, Krzysztof Jurgiel.

Poseł Grzegorz Wojciechowski zwrócił się z interpelację do ministra rolnictwa w sprawie działu spadku gospodarstwa rolnego. Chodzi mu o sytuacje, gdy jeden ze spadkobierców zmarł i jego udział dziedziczą jego spadkobiercy ustawowi. Wówczas notariusze i sądy żądają od uczestników postępowania o dział spadku lub stających do aktu notarialnego zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Jak zauważył poseł, że zarówno sądy, jak i notariusze dział spadku traktują jako zwykłe zniesienie współwłasności nie dostrzegając istotnych aspektów. Otóż 2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego znosi ograniczenia zawarte w ust. 1 i 2 w sytuacji, gdy nabywca jest osobą bliską zbywcy lub nabycie nieruchomości nastąpiło w drodze dziedziczenia. - Wydaje się istotne, że w świetle tej ustawy współwłaściciel jest traktowany tak samo, jak właściciel – wskazał Grzegorz Wojciechowski.

W interpelacji poseł zauważył, że podczas dziedziczenia ustawowego spadkobiercy przeważnie są osobami bliskimi i podczas działu takiego spadku od nabywcy nie powinno być konieczne spełnienie wymogów określonych w art. 2a ust. 1 i 2 lub żądane zaświadczenie. Tymczasem wielu rolników zgłasza się z podobnymi problemami. - Przykładem niech tu będzie gospodarstwo odziedziczone ustawowo przez dwóch braci. Jeden z nich umiera i pozostawia syna, jako spadkobiercę ustawowego swojego udziału. Notariusz zażądał od spadkobiercy zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych – podał poseł.

W odpowiedzi minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel wskazał, że osoba która w wyniku zniesienia współwłasności/działu spadku stanie się nabywcą nieruchomości rolnej, powinna spełniać przesłanki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. być rolnikiem indywidualnym, osobą bliską zbywcy, albo uzyskać zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

- W opisywanym przez Pana Posła przypadku wujek nie jest osobą bliską dla bratanka – stwierdził minister. – W tej sytuacji wujek aby nabyć udział w nieruchomości rolnej od bratanka musi uzyskać zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Natomiast bratanek może nabyć od wujka nieruchomość rolną bez takiej zgody gdyż jest dla niego osobą bliską bo jest dzieckiem rodzeństwa – wyjaśnił Krzysztof Jurgiel.

Minister poinformował, iż obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad zmianą ustawy m.in. w zakresie pojęcia osoby bliskiej.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL