Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rolnicy

Od dzisiaj nowy zawód w Polsce: pomocnik rolnika

Adobe Stock
W czwartek 17 maja wchodzi w życie podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja tworzy nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, tzn. umowę o pomocy przy zbiorach. Nowoœć tej umowy polega na tym, że od wynagrodzenia pomocnika rolnika trzeba będzie zapłacić tylko niewielkš częœć składek do ZUS (wypadkowš i chorobowš), a także podatek do urzędu skarbowego. Ma to zapewnić minimum ochrony ubezpieczeniowej takim pracownikom, z którymi rolnicy najchętniej zawierali dotychczas umowy o dzieło, które nie gwarantowały żadnych œwiadczeń w razie wypadku. A takich w rolnictwie jest w czasie zbiorów doœć dużo.

Rolnik będzie płacił zryczałtowanš składkę na ubezpieczenie zdrowotne, liczonš od 33,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego kwartału poprzedniego roku. Obecnie ten wskaŸnik wynosi 4739,91 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie więc około 142,48 zł miesięcznie. Do tego rolnik będzie musiał zapłacić 1,80 proc. składki na ubezpieczenie wypadkowe i 2,45 proc. składki na ubezpieczenie chorobowe i macierzyńskie. Przy zarobkach pomocnika rolnika w wysokoœci 2000 zł brutto te składki wyniosš 85 zł miesięcznie. Łšcznie rolnik zapłaci więc za takiego pracownika prawie 230 zł dodatkowych składek.

Oprócz tego rolnik zatrudniajšcy pomocnika będzie musiał odprowadzić podatek od jego przychodów. Do tej kwoty trzeba będzie doliczyć koszty zakwaterowania pomocnika i jego wyżywienia. Od tej kwoty nie odliczy zaœ kosztów uzyskania przychodu.

Co ważne, do umowy o pomocy przy zbiorach nie będš miały zastosowania przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli dotyczšce minimalnej stawki godzinowej.

Taka umowa będzie mogła zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 120 dni w cišgu roku kalendarzowego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL