Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wizja obniżki podatków oddala się w czasie

Fotolia
Rzšd planuje wzrost wydatków w wielu obszarach.

Jeœli uda się uszczelnić system podatkowy, możliwy jest powrót do niższych stawek VAT – mówił w połowie 2017 r. ówczesny minister Henryk Kowalczyk. Precyzował nawet, że miarš sukcesu w uszczelnianiu ma być wzrost wpływów z podatków w 2018 r. o 50 mld zł w porównaniu z 2013 r. Co ciekawe, ten wskaŸnik udało się najprawdopodobniej osišgnšć już w 2017 r., a w 2018 r. dochody podatkowe budżetu państwa majš być o 90 mld zł wyższe niż w 2013 r., w tym z samego VAT – o 53 mld zł.

Polityka szerokiego gestu

Ale jakoœ nikt z rzšdu nie kwapi się, by chociaż zaczšć dyskusję o obniżce podatków. Z prostej przyczyny – każda wolna przestrzeń, jaka pojawia się w efekcie poprawy œcišgalnoœci podatków, natychmiast jest zagospodarowywana na nowe cele, zwišzane zwykle ze znacznym wzrostem wydatków państwa.

W paŸdzierniku 2017 r. ruszyła tzw. reforma emerytalna, czyli obniżka wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Koszty tych zm...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL