Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dużo zależy od koniunktury w Niemczech i całej UE

Fotorzepa
W 2018 r. może przekroczyć poziom 210 mld euro.

Polski eksport powinien dalej rosnšć, a jego wartoœć będzie zależeć przede wszystkim od popytu na polskie towary w krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza w Niemczech. Według prognoz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE z jesieni ub. roku wielkoœć eksportu w całym 2018 r. może przekroczyć 210 mld euro.

W ostatnich miesišcach eksport w widoczny sposób przyspieszał. Po dziesięciu miesišcach 2017 r. wartoœć zagranicznej sprzedaży polskich firm wynosiła 168,5 mld euro i była o 10,5 proc. wyższa niż w tym samym czasie przed rokiem. Tymczasem po trzech kwartałach ub. roku dynamika wzrostu wynosiła 9,8 proc., a po pierwszym półroczu 8,4 proc. W rezultacie cały 2017 r. może zamknšć się wzrostem przekraczajšcym jednš dziesištš, podczas gdy rok wczeœniej zwiększył się o zaledwie 2,9 proc.

Najważniejszym rynkiem dla polskich firm pozostanš Niemcy, których udział w całoœci eksportu wynosił na koniec paŸdziernika 2017 r. 27,4 proc. W okresie s...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL