Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Ziobro: liczba osób płacšcych alimenty wzrosła o 100 proc.

Zbigniew Ziobro, Elżbieta Rafalska
PAP/Jacek Turczyk
Ostatnie zmiany w Kodeksie karnym ws. egzekwowania alimentów przyniosły "natychmiastowš, spektakularnš i widocznš gołym okiem" reakcję po stronie dłużników - powiedział minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro. Dodał, że liczba płacšcych alimenty wzrosła o ponad 100 proc.

W końcu maja weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, której celem była pomoc w efektywniejszym egzekwowaniu œwiadczeń alimentacyjnych i zapobieganie uchylaniu się od ich płacenia. Zniknšł m.in. zapis o "uporczywym" uchylaniu się od płacenia alimentów, co pozwalało na unikanie odpowiedzialnoœci karnej, jeœli dłużnik od czasu do czasu płacił nawet drobne kwoty. Osobom, które zalegajš z alimentami przez trzy miesišce, grozi do roku więzienia.

Minister sprawiedliwoœci stwierdził na poniedziałkowej konferencji prasowej, że w kwestii wywišzywania się z zobowišzań alimentacyjnych Polska była "na szarym końcu" w Europie. "My postanowiliœmy to zmienić i co więcej, my to zmieniamy" - powiedział Ziobro.

Powołujšc się na dane z Funduszu Alimentacyjnego minister podał, że po zmianie przepisów liczba płacšcych alimenty wzrosła w porównaniu z 2015 r. o 101,6 proc. - w 2015 roku było to 12,9 proc., a w trzecim kwartale 2017 r. - 26 proc.

Wiceminister sprawiedliwoœci Michał Woœ zaznaczył, że liczba nowych dłużników w Krajowy Rejestrze Długów, w marcu 2017 r. wynosiła 2,5 tys. a we wrzeœniu 2017 r. spadła do 600. Wzrosła z kolei liczba spraw dotyczšcych alimentów rozpatrywanych przez prokuratury - jak powiedział Woœ przed zmianš przepisów było ich ok. 17 tys., po zmianie 45 tys.

"To sš dane, które pokazujš, że jeżeli się chce to można, jeżeli państwo chce œcišgać alimenty, to może to robić skutecznie" - powiedział Woœ. Z kolei Ziobro dodał, że "to jest dowód na to, że można, jeœli się chce, poprawiać sytuację kobiet w Polsce".

Minister sprawiedliwoœci zapowiedział, że "będš kolejne kroki legislacyjne, które spowodujš, że w jeszcze większym stopniu polskie dzieci będš objęte ochronš". "Będzie przez polskie państwo gwarantowane, że ten rodzic, który wzišł na siebie radoœć, ale też ciężar wychowania, będzie miał wsparcie ze strony drugiego rodzica" - zaznaczył.

"Również państwo, jako instytucja i wszyscy podatnicy, nie będš zobowišzani, jak to mam miejsce dziœ, łożyć w tak znacznym stopniu na wywišzywanie się z obowišzku alimentacji za tych rodziców, którzy sš po prostu nieuczciwi w stosunku do własnych dzieci" - powiedział Ziobro. Mówišc o planach resortu zapewnił, że "w sposób skuteczny doprowadzimy do tego, że rodzice zobowišzani do tego, będš te alimenty płacić".

Minister sprawiedliwoœci zaznaczajšc, że zmiany w Kodeksie karnym to pierwszy krok, stwierdził, że kolejne to m.in. przyspieszenie procedury wypłacania œwiadczeń alimentacyjnych oraz rozwišzanie problemu ojców, którzy wywišzujš się z zobowišzań alimentacyjnych, ale nie majš możliwoœci kontaktu z dzieckiem.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreœliła, że "nie powinno być społecznego przyzwolenia na uchylanie się od płacenia alimentów". Zaznaczyła, że skutki niepłacenia alimentów odczuwajš w największym stopniu dzieci. "To ich sytuacja materialna jest gorsza. To sytuacja ich niepełnej rodziny jest znacznie gorsza" - oœwiadczyła.

Zdaniem minister, m.in. rzšd, organizacje pozarzšdowe i media powinny się przyczynić do zmiany nastawienia do obowišzku alimentacyjnego. "Żeby nie było tyle społecznego przyzwolenia do niewywišzywania się z tego. Wszyscy wiemy, że częœć ojców pracuje w szarej strefie, na czarno, tylko dlatego, że nie chce wywišzywać się ze swoich obowišzków wobec dzieci. Wobec takich postaw nie powinno być społecznego przyzwolenia" - podkreœliła Rafalska.

Obecna na konferencji Katarzyna Tatar ze stowarzyszenia "Alimenty to nie prezenty" wskazała, że takich mężczyzn jest nawet 300 tys.

Jak podkreœliła Rafalska, niepłacenie alimentów przez rodziców wpływa też na budżet państwa. "Te zobowišzania, z czego nie wywišzujš się rodzice, jest po stronie budżetu państwa. Dzisiaj to sš wielomiliardowe kwoty, bo Fundusz Alimentacyjny to jest ponad 10,5 mld zł" - przypomniała.

Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci wydatki państwowego Funduszu Alimentacyjnego na rzecz dzieci, których rodzice odmawiajš płacenia alimentów, wynoszš co roku ok. półtora miliarda złotych.

Szefowa MRPiPS zaznaczyła też, że w ostatnim czasie prawie czterokrotnie zmniejszyła się liczba osób widniejšcych w rejestrze dłużników. "To znaczy, że dotarła ta informacja, być może obawa przed konsekwencjami, do tych, na których cišży obowišzek alimentacyjny" - powiedziała Rafalska.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL