Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Jak traktować dzieci podczas interwencji Policji

Fotorzepa, Łukasz Solski
- Na pierwszym miejscu każdy funkcjonariusz publiczny powinien stawiać dobro dziecka. Należy zadbać o to, by trudnš, nierzadko traumatycznš sytuację, jakš jest interwencja Policji, dziecko przeszło w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, z uwzględnieniem jego potrzeb emocjonalnych – apeluje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystšpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Marek Michalak przypomina, że w 2014 roku, w ramach Rzšdowego Programu Ograniczania Przestępczoœci i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej", z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwoœci, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Komendy Głównej Policji, został wypracowany dokument pn. Zalecenia dotyczšce postępowania dla dobra dziecka, okreœlajšcy standardy ochrony praw dziecka w sytuacji wykonywania przez funkcjonariuszy Policji czynnoœci służbowych z udziałem dzieci.

Powyższy dokument został oficjalnie zaprezentowany 30 maja 2014 roku. Zalecenia przypominajšce zasady postępowania wobec dzieci podczas interwencji policyjnej w formie plakatu trafiły do wszystkich komend i komisariatów Policji w kraju. Wyróżniono na nich głównš zasadę, że w każdym działaniu należy kierować się dobrem dziecka, a także zapewnić mu właœciwš opiekę i poczucie bezpieczeństwa. Na plakacie znalazło się również dziewięć innych zaleceń, mówišcych między innymi o tym, że dzieci należy traktować godnie, z szacunkiem i taktownie. Plakaty miały przypominać funkcjonariuszom, że podczas interwencji należy wytłumaczyć dziecku zaistniałš sytuację i zrobić wszystko, by poczuło się bezpiecznie, należy mówić do dziecka zrozumiałym językiem, a w przypadku koniecznoœci opuszczenia domu należy pamiętać, by dziecko mogło na przykład zabrać ze sobš swojš ulubionš zabawkę.

Rzecznik zwraca się do szefa MSWiA o rozważenie możliwoœci odnowienia dokumentu (w formie plakatu informacyjnego) Zalecenia dotyczšce postępowania dla dobra dziecka poprzez ponowne jego podpisanie i upowszechnienie we wszystkich komendach i komisariatach Policji w kraju.

ródło: RPD

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL