Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Fundacja DDS: spada przyzwolenie Polaków na bicie dzieci

123RF
Spada przyzwolenie Polaków na stosowanie kar fizycznych wobec dzieci, choć klaps jest cišgle popularnš metodš wychowawczš - wynika z najnowszych badań fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę". Większoœć badanych przynajmniej raz była œwiadkiem bicia dziecka przez rodzica.

Wyniki najnowszego badania fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę" "Kary fizyczne wobec dzieci" pokazujš, że Polacy sš coraz bardziej sš przekonani do wychowania dzieci bez przemocy.

Jedynie 2 proc. badanych uważa, że kara fizyczna może być stosowana zawsze, kiedy rodzic uzna to za potrzebne. W 2013 r. tego zdania było 9 proc. Polaków. Jednoczeœnie prawie połowa badanych (49 proc.) uważa, że nigdy nie wolno uderzyć dziecka, w 2013 uważało tak 47 proc.

Mimo niskiego stopnia przyzwolenia na bicie dzieci, klaps jest cišgle popularnš metodš wychowawczš. Według badań fundacji DDS, stosuje go jedna czwarta rodziców (26 proc.). Jako powód najczęœciej wskazujš zdenerwowanie, temperament dziecka, zmęczenie lub poczucie bezradnoœci.

Jeszcze więcej rodziców (55 proc.) sięga po karcenie słowne (krytykowanie, krzyk, grożenie), a niemal trzy czwarte (72 proc.) dyscyplinuje dziecko zakazami, takimi jak np. zakaz zabawy, czy zakaz spotykania się z innymi dziećmi.

Zdecydowana większoœć dorosłych Polaków (82 proc.) przynajmniej raz była œwiadkiem stosowania kary fizycznej wobec dziecka. Prawie połowa z nich (46 proc.) miała chęć zareagować, ale hamował ich brak wiedzy, jak to zrobić lub uznawali, że była to prywatna sprawa rodziny. Zdaniem fundacji, społeczna edukacja w tym zakresie jest bardzo potrzebna.

Badanie wykazało również umiarkowanš znajomoœć przepisów prawnych regulujšcych stosowanie kar fizycznych wobec dzieci. Jedynie 61 proc. dorosłych Polaków wie, że w naszym kraju obowišzuje zakaz bicia dzieci. Jednoczeœnie co trzeci badany (2017 – 35 proc., 2013 – 33 proc.) uważa, że kwestia stosowania kar fizycznych wobec dzieci nie powinna być regulowana przez prawo.

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu, w ramach projektu Komisji Europejskiej DAPHNE "From policy to reality – changing attitudes and practice from corporal punishment to safeguarding children" (ang. od polityki do rzeczywistoœci - zmiana postaw i praktyki od kar cielesnych do ochrony dzieci).

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL