Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Alimenty płatne od ręki - komentuje Marek Domagalski

123RF
Nie wszyscy dłużnicy winni sš swoich problemów, a nawet jeœli, to nie tracš prawa do ochrony. Mimo to szczególnie sprawnie powinny być zasšdzane i œcišgane alimenty. Minister Zbigniew Ziobro zaprezentował właœnie projekt, który może istotnie ograniczyć nierozwišzywalny od lat problem zaległoœci w płaceniu alimentów.

Było wiele reform, ale przyniosły mierne efekty. Wreszcie drgnęło, za sprawš udrożnienia odpowiedzialnoœci karnej dla uporczywie zalegajšcych z alimentami, co było wręcz masowe. Poprawiło się też dzięki koniunkturze gospodarczej i mniejszemu bezrobociu oraz 500 +. Problem jest jednak nadal i dotyczy setek tysięcy osób.

Pomysł MS jest prosty: sšdy majš zasšdzać alimenty ryczałtowe w cišgu kilku dni od wniesienia prostego pozwu, według jednej ogólnopolskiej (choć waloryzowanej co roku) stawki: 460 zł przy jednym dziecku, a przy trzech po 380 zł, czyli w sumie 1140 zł.

Pewnie częœć dłużników alimentacyjnych może mieć z tš drugš kwotš problem, ale jak ktoœ doczekał się trojga dzieci, to miał czas na przygotowanie się do tej roli i do tego, że będzie musiał łożyć na wychowanie trójki. Alimenty na jedno dziecko z kolei to kwota do strawienia dla każdego dorosłego, nawet chwilowo niepracujšcego. Jeœli więc mamy dać w sšdach jakiejœ grupie priorytet w dochodzeniu sprawiedliwoœci, to z pewnoœciš powinny to być dzieci, które czekajš na pienišdze od ojca, a czasem od matki, na ich utrzymanie. One z pewnoœciš majš prawo do przyœpieszonej procedury i pieniędzy na czas.

Przy okazji zyskamy wszyscy. Przypuszczam, że większoœć spraw skończy się na szybko wydanym nakazie zapłaty alimentów, więc podsšdni oszczędzš sobie czasu i stresu oraz wydatków na proces. Odcišżymy przy okazji sšdy i sędziów, których będzie można przesunšć do innych, trudniejszych spraw.

Więcej takich pomysłów, bo to chyba jedyna droga odchudzenia i usprawnienia sšdownictwa.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL