Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Kontakty rodziców i dzieci do regulacji

123RF
Rzecznik Praw Obywatelskich powrócił do poruszanej już w 2016 r. kwestii wykonywania kontaktów między rodzicami i dziećmi.

Rzecznik zwrócił się do resortu o przekazanie informacji statystycznych uzyskanych ze Sprawozdania w sprawach rodzinnych i nieletnich, do którego dodano punkt o rodzajach orzeczeń w sprawach dotyczšcych wykonywania kontaktów z dzieckiem. Rzecznik poprosił także o wskazanie, czy w Ministerstwie Sprawiedliwoœci planowane jest podjęcie prac legislacyjnych w powyższej materii.

Natomiast majšc na względzie, że prace legislacyjne w zakresie zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia zostały czasowo wstrzymane, Rzecznik zwrócił się z postulatem rozważenia zasadnoœci podjęcia prac legislacyjnych, majšcych na celu lepszš ochronę praw osób ubezwłasnowolnionych w kwestii kontaktów z innymi osobami. Liczne wnioski obywateli o pomoc w takich sprawach, wpływajšce do Biura RPO, wskazujš na koniecznoœć uregulowania tej materii.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z proœbš o przedstawienie stanowiska w sprawie.

ródło: RPO

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL