Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Rozpoznawanie przemocy wobec dzieci

123RF
13 stycznia 2017 r. w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" lekarze, prawnicy oraz Rzecznik Praw Dziecka dyskutowali, o tym jak w sposób skuteczny rozpoznawać przemoc wobec dzieci. – Wczesna reakcja może uratować życie dziecka – podkreœlił Marek Michalak.

Zdaniem Marka Michalaka Konferencja „Dziecko krzywdzone – standardy postępowania medycznego oraz prawnego" jest ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, porusza problem rozpoznawania krzywdy dziecka (przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystywania seksualnego) przez pracowników medycznych. Po drugie, efektem dyskusji specjalistów majš być standardy postępowania w takich sytuacjach, które sformułujš oczekiwania wobec lekarzy i personelu medycznego i okreœlš dla nich konkretne wytyczne.

- Każdy człowiek, a zwłaszcza wykonujšcy zawód zaufania publicznego, ma nie tylko prawo, ale także obowišzek reagować – jeœli stwierdzi przemoc wobec dziecka albo będzie miał uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone. Rozumiem, że strach przed błędnš diagnozš może paraliżować lekarza czy pielęgniarkę, ale podkreœlam - wczesne rozpoznanie objawów stosowania przemocy wobec dziecka umożliwia wczeœniejsze wykrycie i zniwelowanie zagrożenia, co w wielu przypadkach może nawet uratować życie dziecka. Nie musimy szukać daleko, pod koniec 2016 r. żyliœmy tragediami w Łodzi z udziałem małych dzieci. 3-miesięczna Lenka żyje m.in. dlatego, że właœciwš reakcję podjęły pediatra i pielęgniarka – mówił Marek Michalak.

Rzecznik zaznaczył, że pracownik medyczy wszelkie osšdy powinien podejmować bardzo ostrożnie. Nie każdy uraz fizyczny dziecka, w postaci siniaków czy zadrapań i nie każde niepokojšce wyrażanie emocji muszš być skutkami przemocy. Kiedy jednak ma cień wštpliwoœci - powinien zareagować.

- Należy przy tym podkreœlić, że zadaniem pracownika medycznego nie jest wyjaœnienie problemu, a jedynie powiadomienie odpowiednich instytucji – zauważa RPD.

W CZD o problemie dyskutowali: dr Zbigniew Kułaga (IPCZD), prof. Maria Helena Fonseca (Hospital de Santa Maria w Lizbonie), dr Marek Migdał (IPCZD), prof. Elżbieta Jurkiewicz (IPCZD), dr Joanna Cielecka-Kuszyk oraz Katarzyna Syroka-Marczewska (Uniwersytet Warszawski), prof. Teresa Jackowska (Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii).

Przed rozpoczęciem Konferencji RPD spotkał się z dr hab. n. med. Małgorzatš Syczewskš, dyrektorem CZD, z którš omówił aktualne problemy opieki zdrowotnej dzieci.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz prof. Teresy Jackowskiej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii, Społecznej Doradczyni RPD.

ródło: RPD

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL