Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Reprywatyzacja w Warszawie

Gronkiewicz-Waltz: Próba wybielenia urzędników Kaczyńskiego

PAP/ Leszek Szymański
- Decyzja komisji weryfikacyjnej ws. Noakowskiego 16, to nieudolna próba wybielenia urzędników byłego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego - powiedziała prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. - Nie miałam żadnej wiedzy o nieprawidłowoœciach - dodała.

Komisja weryfikacyjna uznała w pištek, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. Noakowskiego 16, została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zdecydowała o nałożeniu na beneficjentów reprywatyzacji - w tym męża prezydent Warszawy Andrzeja Waltza - obowišzku zwrotu równowartoœci nienależnego œwiadczenia w wysokoœci ponad 15 mln zł.

- To, co dzisiaj usłyszeliœmy z ust członków komisji - tych PiS-owskich - to nieudolna próba wybielenia urzędników Lecha Kaczyńskiego - powiedziała prezydent Warszawy w pištek na konferencji prasowej.

- I będę mówiła, cały czas powtarzała, że decyzja została wydana w roku 2003 przez urzędników Lecha Kaczyńskiego, z jego upoważnienia. Żaden z nich nie został przesłuchany, jest to zatem typowa dla PiS-u próba odwrócenia kota ogonem - powiedziała Gronkiewicz-Waltz.

Podkreœliła, że PiS rzšdził wtedy zarówno w ratuszu jak i w dzielnicy Œródmieœcie. - Przypominam nazwiska burmistrzów z PiS, pan Błaszczak, pan Sasin, pan Zieliński, mieli pełne trzy lata od wydania decyzji reprywatyzacyjnej do wydania nieruchomoœci, aby dokładnie sprawdzić, czy decyzja została wydana prawidłowo, czy nie - mówiła prezydent stolicy.

Podkreœliła, że nie miała żadnej wiedzy nt. nieprawidłowoœci, poza pojawiajšcymi się informacjami w mediach.

"Członkowie komisji wprowadzajš w błšd opinię publicznš"

- Członkowie komisji wprowadzajš w błšd opinię publicznš twierdzšc, że nagle nie obowišzuje mnie art. 25 paragraf 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi, że z mocy prawa jest się wyłšczonym z rozstrzygania w sprawie (...) rodziny - oœwiadczyła prezydent stolicy na konferencji prasowej. - Niech nie udajš, nie kłamiš, że nie ma takiego przepisu - podkreœliła.

- Przypisywanie mi odpowiedzialnoœci za decyzję Lecha Kaczyńskiego jest spowodowane chęciš ochrony jego dobrego imienia oraz ochrony takich osób jak pan Sasin czy Kamiński, którzy dostali pisma od lokatorów w marcu 2007 r. i nie podjęli żadnych działań - mówiła Gronkiewicz-Waltz.

"Jaki ma okreœlony cel - prezydenturę"

Komisja wskazała w uzasadnieniu decyzji, że umowa sprzedaży z grudnia 1945 r., na podstawie której nabyto prawo własnoœci nieruchomoœci, została oparta o sfałszowane dokumenty; nie doszło do skutecznego nabycia tych praw. - W konsekwencji spadkobiercy rzekomych nabywców, nie powinni uzyskać statusu stron postępowania reprywatyzacyjnego - powiedział Patryk Jaki.

- Pytam, pana Jakiego i członków komisji, którzy dzisiaj tak radoœnie zeznawali i ogłaszali swojš decyzję, dlaczego komisja nie przesłuchała żadnego z byłych burmistrzów? Bojš się, że coœ usłyszš niewygodnego dla burmistrzów PiS? - pytała prezydent stolicy.

Gronkiewicz-Waltz pytała też, jak można wytłumaczyć fakt, że żaden urzędnik, który tę decyzję przygotował, podpisał, nie został przesłuchany. - To nie byli moi urzędnicy. Jedynym z przesłuchanych spadkobierców, których jest kilkunastu, który był wezwany, był mój mšż - powiedziała.

Według prezydent stolicy "odpowiedŸ jest prosta". - Pan Jaki ma okreœlony cel - zostać prezydentem Warszawy. A wczoraj szczerz wyznał w swoim wywiadzie, że chce mnie wyłšczyć z życia publicznego, życzy mi na œwięta, żebym odpoczęła od obowišzków publicznych, czyli wyłšczyć z życia publicznego - podkreœliła Gronkiewicz-Waltz. Według niej "Jaki chce się bezkarnie bawić w państwo, uważajšc, że państwo to on".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL