Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Reprywatyzacja w Warszawie

Jaki: Kaczyński prosił Gronkiewicz-Waltz o zmianę decyzji

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Lech Kaczyński już jako prezydent Polski w 2007 r. dostarczył do warszawskiego ratusza nowe dokumenty ws. Noakowskiego 16 i poprosił prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz, aby zmieniła decyzję reprywatyzacyjnš ws. Noakowskiego 16 - powiedział przewodniczšcy komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki.

Komisja weryfikacyjna uznała w pištek, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. Noakowskiego 16, została podjęta z naruszeniem prawa. Zdecydowała o nałożeniu na beneficjentów reprywatyzacji - w tym męża prezydent Warszawy Andrzeja Waltza - obowišzku zwrotu równowartoœci nienależnego œwiadczenia w wysokoœci ponad 15 mln zł.

Gronkiewicz-Waltz po ogłoszeniu tej decyzji stwierdziła, że to "nieudolna próba wybielenia urzędników Lecha Kaczyńskiego". Podkreœliła, że decyzja ws. Noakowskiego została wydana w 2003 r. przez urzędników Lecha Kaczyńskiego, z jego upoważnienia. Zapewniła, że nie miała żadnej wiedzy nt. nieprawidłowoœci, poza pojawiajšcymi się informacjami w mediach.

Przewodniczšcy komisji weryfikacyjnej stwierdził w TVP Info, że prezydent stolicy nie chciała odnieœć się do "silnych argumentów i dowodów", które zebrała komisja. Podkreœlił, że za decyzjš komisji głosowali przedstawiciele PSL, Kukiz'15 i Nowoczesnej. Przeciw był Robert Kropiwnicki (PO).

Jaki stwierdził, że w 2003 r. "to właœnie rodzina państwa Waltzów oszukała ratusz, bo nie dostarczyła wszystkich dokumentów, wycišgnęła kluczowe dokumenty".

Dodał, że dopiero po sprzedaży kamienicy przez Waltzów i podwyżkach czynszów przez nowego właœciciela, lokatorzy sami zaczęli docierać do nowych dokumentów. Jaki zaznaczył, że nowe dokumenty ws. Noakowskiego 16 w 2007 r. dostarczył do ratusza były już wtedy prezydent stolicy Lech Kaczyński.

- Gdy się dowiedział od mieszkańców, że coœ tam jest nie tak, poprosił Hannę Gronkiewicz-Waltz o to, żeby zmieniła tę decyzję (ws. Noakowskiego 16) - powiedział Jaki.

Zaznaczył, że prezydent stolicy "zwala" winę na burmistrzów z PiS-u, a w 2007 r., kiedy "wyszły" dokumenty dotyczšce fałszerstwa ws. kamienicy nie było żadnego burmistrza z PiS-u.

Jaki dodał, że Gronkiewicz-Waltz nie odniosła się ani słowem "do tego, że jej mšż, czy jej rodzina dorobiła się na szmalcownictwie".

Przewodniczšcy komisji weryfikacyjnej stwierdził, że można było oczekiwać, że Gronkiewicz-Waltz powie, że rodzina Waltzów dotrzyma słowa i odda pienišdze, które uzyskała z reprywatyzacji Noakowskiego 16.

Zdaniem Jakiego nieprawdš jest, że Gronkiewicz-Waltz nie miała wiedzy o nieprawidłowoœciach ws. tej nieruchomoœci. Dowiodła tego, dodał, komisja, przed którš urzędnicy zeznali, że prezydent stolicy prosi o wszystkie akta dotyczšce Noakowskiego 16 i wiele miesięcy je przetrzymywała.

Przedwojennymi właœcicielami kamienicy były osoby pochodzenia żydowskiego, które zginęły w czasie II wojny œwiatowej. W 1945 r. Leon Kalinowski, wraz z Leszkiem Wiœniewskim i Janem Wierzbickim, zaczšł posługiwać się w warszawskich urzędach antydatowanym na czas sprzed wojny pełnomocnictwem właœcicieli do dysponowania przez niego ich nieruchomoœciš; miał on sfałszować akt notarialny i wypisy z niego.

Dzięki temu Kalinowski sprzedał kamienicę Romanowi Kępskiemu (wujowi Andrzeja Waltza) i Zygmuntowi Szczechowiczowi. Potem okazało się, że wojnę przeżyła Maria Oppenheim, żona jednego z dawnych właœcicieli, która wykazała oszustwo. Pod koniec lat 40. Kalinowski został skazany na więzienie. Sšd unieważnił też wtedy pełnomocnictwa, którymi się posługiwał.

Po wydaniu "dekretu Bieruta", Kępski i Szczechowicz wszczęli - jako pokrzywdzeni przez dekret - postępowanie o ustanowienie prawa własnoœci czasowej gruntu pod kamienicš, czego odmówiono im w 1952 r. W 2001 r. Samorzšdowe Kolegium Odwoławcze uchyliło orzeczenie z 1952 r. W 2003 r. prezydent m.st. Warszawy ustanowił prawo użytkowania wieczystego nieruchomoœci na rzecz kilkunastu spadkobierców Kępskiego i Szczechowicza, w tym - Andrzeja Waltza i jego córki. W 2007 r. 91 proc. udziału kamienicy nabyła od nich Fenix Group.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL