Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Reprywatyzacja w Warszawie

Mucha: Sprawa Noakowskiego 16 ma wštek polityczny

PAP/ Tomasz Gzell
Sprawa Noakowskiego 16 ma wštek polityczny. Nie można tworzyć przyzwolenia, że jeżeli coœ dotyczy polityka, to nie ma odpowiedzialnoœci - powiedział minister Paweł Mucha w zw. z decyzjš komisji weryfikacyjnej ws. nieruchomoœci, do której częœć praw w 2003 r. nabył m.in. mšż prezydent stolicy.

Komisja weryfikacyjna uznała w pištek, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. kamienicy przy ul. Noakowskiego 16, została podjęta z naruszeniem prawa. Chodzi o nieruchomoœć, do której częœć praw nabył w 2003 r. m.in. mšż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Andrzej. Komisja zdecydowała o nałożeniu na beneficjentów reprywatyzacji, w tym Andrzeja Waltza, obowišzku zwrotu równowartoœci nienależnego œwiadczenia w wysokoœci ponad 15 mln zł.

W niedzielę do tego tematu odnieœli się goœcie programu TVP Info "Woronicza 17". W ocenie wiceszefa kancelarii prezydenta Pawła Muchy "ta sprawa ma wštek polityczny". Jego zdaniem, „jeżeli urzędujšcy prezydent Warszawy mówi: w porzšdku, my to będziemy wyjaœniać, będziemy weryfikować", a póŸniej pojawiajš się konkretne sytuacje i ujawniane sš nieprawidłowoœci, to trzeba mieć, jak mówił, "bardzo krytycznš ocenę".

- Politycy nie mogš tworzyć tego rodzaju przyzwolenia, że jeżeli coœ dotyczy polityka, to nie ma odpowiedzialnoœci - podkreœlił prezydencki minister.

Z kolei senator PO Aleksander Pociej zaznaczył, że decyzja reprywatyzacyjna ws. Noakowskiego 16 "nie zapadła za czasów, kiedy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz była prezydentem, tylko wczeœniej".

Pytany, czy jego zdaniem działania komisji sš próbš poradzenia sobie z problemem reprywatyzacji, senator odparł: "zobaczymy, co z tego wyniknie". Według Pocieja do badania spraw zwišzanych z reprywatyzacjš "mieliœmy i mamy narzędzia inne niż komisja weryfikacyjna". Jak zauważył, "w większoœci tych problemów to było wszystko na podstawie wyroku sšdów". - Jest droga do wzruszania postanowień sšdu, ale jest również prokuratura - wskazał.

Poseł PiS Jacek Sasin podkreœlił natomiast, że "przez dwadzieœcia kilka lat" organy, które mogły zajšć się problemem reprywatyzacji, "udawały, że nie ma problemu". Ocenił, że prokuratura wówczas nic w zwišzku z tym nie robiła, a sšdy "w tej sprawie majš ciemnš kartę".

W jego ocenie Hanna Gronkiewicz-Waltz "całe lata mataczyła" w sprawie Noakowskiego. Jak dodał, nie zgadza się, że "zawiniło prawo czy brak ustawy reprywatyzacyjnej". - Czy prawo było takie, czy inne, po prostu prawo zostało złamane - podkreœlił Sasin.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL