Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Reprywatyzacja w Warszawie

"Guardian" opisuje kontrowersje wokół reprywatyzacji w Warszawie

Fotolia
Brytyjski dziennik "The Guardian" opublikował w poniedziałek w wydaniu internetowym artykuł poœwięcony kontrowersjom wokół reprywatyzacji w Warszawie, zwracajšc uwagę m.in. na traktowanie lokatorów i niejasne decyzje o zwrotach nieruchomoœci.

Korespondent "Guardiana" w Warszawie Christian Davies opisał w tekœcie m.in. historię kobiety, której mieszkanie zostało zreprywatyzowane, a jej odmówiono wstępu nawet w celu zabrania swoich rzeczy, a także relacje prawników, aktywistów miejskich i polityków zajmujšcych się tymi sprawami.

Davies rozmawiał m.in. z prezydent Warszawy Hannš Gronkiewicz-Waltz, szefem komisji weryfikacyjnej Patrykiem Jakim, a także miejskimi działaczami, m.in. Janem Œpiewakiem ze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa.

Opisujšc skomplikowanš XX-wiecznš historię Warszawy, Davies wskazuje na rozmaite kłopoty zwišzane z tzw. dekretem Bieruta, na mocy którego wszystkie nieruchomoœci w granicach Warszawy przeszły na własnoœć publicznš. Jednoczeœnie zwrócił uwagę na kontrowersyjne sprawy sšdowe dotyczšce zwrotów, a także handel roszczeniami do nieruchomoœci i szereg pytań dotyczšcych prawidłowoœci decyzji podejmowanych przez sšdy i warszawskich urzędników.

Wskazujšc na praktyki handlarzy nieruchomoœciami, korespondent opisał także niektóre z praktyk majšcych na celu usunięcie lokatorów z przejmowanych budynków, przypominajšc także niewyjaœnionš sprawę œmierci Jolanty Brzeskiej, która stała się dla wielu aktywistów symbolem walki z "dzikš reprywatyzacjš".

"Guardian" omówił także prace nad nowym prawem reprywatyzacyjnym prowadzone przez rzšd Prawa i Sprawiedliwoœci, przytaczajšc jednak wštpliwoœci niektórych z aktywistów i prawników dotyczšce proponowanych rozwišzań.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL