Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Reprywatyzacja w Warszawie

Jaki dla wPolityce.pl: dysponujemy niepublikowanymi dokumentami dot. kamienicy przy Noakowskiego 16

PAP/Leszek Szymański
Komisja weryfikacyjna dysponuje niepublikowanymi wczeœniej dokumentami w sprawie kamienicy przy ul. Noakowskiego 16 - powiedział w niedzielę przewodniczšcy komisji Patryk Jaki.

W poniedziałek i wtorek komisja weryfikacyjna zbada reprywatyzację kamienicy przy ul. Noakowskiego 16, do której częœci w 2003 r. prawo nabył m.in. mšż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wraz z mężem została ona wezwana przez komisję na œwiadka. W poniedziałek na œwiadków wezwano Hannę Gronkiewicz–Waltz i Andrzeja Waltza, lokatorów kamienicy, Marcina Bajko – b. dyrektora BGN oraz b. urzędników - Marka Dębskiego i Jacka Wojdałę. Na wtorek wezwano Andrzeja Waltza, lokatorów kamienicy, Krzysztofa Kawalca – prokurenta Fenix Capital, Andrzeja Kawalca – członka RN Fenix Capital, Radosława Martyniaka – likwidatora FC SPV Noakowskiego sp. z o.o. w likwidacji oraz Gertrudę J.-F. – b. naczelnik z wydziału spraw dekretowych miasta.

"Trudno uwierzyć w zapewnienia Hanny Gronkiewicz-Waltz; Komisja Weryfikacyjna dysponuje nowymi dokumentami w tej sprawie, nigdy nie publikowanymi i na rozprawach je pokażemy" - powiedział w niedzielę w rozmowie z portalem wPolicyce.pl przewodniczšcy komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki.

Jak dodał, "nie chciałby ich pokazywać wczeœniej, tak, aby wszyscy œwiadkowie odnieœli się do sprawy bez znajomoœci tych dokumentów". Zapewnił jednak, że "po rozprawie komisja pokaże te dokumenty". "One w ogóle zmieniš punkt widzenia na tę sprawę - podkreœlił.

Pytany, czy dokumenty, o których mówi sš dowodem na to, że Hanna Gronkiewicz-Waltz i jej mšż wiedzieli o tym, że kamienica przy Noakowskiego 16 była reprywatyzowana w przestępczy sposób, odparł: "Musimy zachować to jeszcze w tajemnicy".

Jesieniš 2016 r. Gronkiewicz-Waltz złożyła do Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego wniosek o wznowienie postępowania ws. zwrotu Noakowskiego 16. Napisała do SKO, że postępowania zakończone decyzjš zwrotowš z 2003 r. "mogły zostać przeprowadzone na podstawie dokumentów, co do których istnieje możliwoœć, iż zostały sfałszowane". SKO wznowiło postępowanie w sprawie reprywatyzacji kamienicy.

W oœwiadczeniu z 2016 r. Andrzej Waltz podkreœlał, że pozostaje w przekonaniu, że postępowanie zwrotowe Noakowskiego 16 było prawidłowe i zgodne z prawem. Wyjaœniał, że jest jednym ze spadkobierców praw do nieruchomoœci po swej zmarłej ciotce, Halinie Kępskiej. "Zgodnie z przepisami prawa, przypadajšca mi częœć spadku po Halinie Kępskiej weszła do mojego majštku osobistego. O prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczšcym zwrotu nieruchomoœci przy ul. Noakowskiego 16 dowiedziałem się pod koniec 2002 r. i jako strona, wraz z pozostałymi spadkobiercami, wstšpiłem do postępowania" - napisał.

W grudniu 2016 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła œledztwo ws. doprowadzenia do niekorzystnego rozporzšdzenia mieniem w postaci nieruchomoœci przy Noakowskiego 16 przez "wyzyskanie błędu co do jej stanu prawnego".

Dotychczas prezydent stolicy nie stawiła się ani razu przed komisjš, która wzywała jš wczeœniej jako stronę swych postępowań. Komisja dotychczas nałożyła na niš łšcznie 40 tys. zł grzywien za nieusprawiedliwione niestawiennictwa. Prezydent stolicy odmawia stawiennictwa przed komisjš jako strona postępowań, argumentujšc, że komisja jest niekonstytucyjna. Komisja oddala wnioski Gronkiewicz-Waltz o uchylanie tych grzywien, od czego odwołuje się ona do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie.

Uchylajšc pierwsze grzywny WSA uznał, że prezydent Gronkiewicz-Waltz jako organ uprawniony do reprezentacji m.st. Warszawy mogła zostać wezwana do stawienia się na rozprawę osobiœcie, ale nie wynika z tego podstawa do nałożenia grzywny. "W obecnym stanie prawnym ewentualna grzywna mogła być nałożona tylko na stronę, czyli na m.st. Warszawę" - dodał sšd.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL