Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Reprywatyzacja w Warszawie

Komisja weryfikacyjna nie wyłšczyła Patryka Jakiego ze sprawy Noakowskiego 16

PAP/Leszek Szymański
Komisja weryfikacyjna nie wyłšczyła z poniedziałkowej rozprawy w sprawie Noakowskiego 16 swego przewodniczšcego Patryka Jakiego. Wniosek o jego wyłšczenie złożyła Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Za wyłšczeniem Jakiego głosował jeden członek komisji, przeciw było pięciu, zaœ dwóch wstrzymało się od głosu.

Na poczštku poniedziałkowej rozprawy Jaki poinformował, że Gronkiewicz-Waltz złożyła pisemny wniosek o wyłšczenie go z tej sprawy. W zwišzku z tym chwilowo przewodnictwo nad posiedzeniem objšł inny członek komisji Sebastian Kaleta (PiS).

Kaleta poinformował, że zgodnie z prawem, wyłšczyć członka komisji można na wniosek strony postępowania, przewodniczšcego, członka komisji albo z urzędu. Dodał, że do pisma prezydent stolicy dołšczono wypowiedzi medialne Jakiego nt. wštpliwoœci pojawiajšcych się w sprawach reprywatyzacyjnych. "W mojej opinii nie ma podstaw do wyłšczenia przewodniczšcego z urzędu" - mówił.

Po głosowaniu przewodnictwo nad rozprawš ponownie objšł Jaki. Komisja przystšpiła do przesłuchania œwiadków.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL