Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Reprywatyzacja w Warszawie

Śpiewak: dziwię się, że nie postawiono jeszcze zarzutów pani prezydent

tv.rp.pl
Zdaniem prezesa Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jana Œpiewaka, w sprawie stołecznej reprywatyzacji zebrany został już wystarczajšcy materiał dowodowy, aby postawić prokuratorskie zarzuty prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz.

W ocenie Œpiewaka, prezydent Warszawy powinna odpowiedzieć za tzw. przestępstwa urzędnicze: niedopełnienie obowišzków oraz narażenie miasta na gigantyczne straty, a to - jak dodał Œpiewak - "zagrożone jest wieloletnimi sankcjami więzienia".

W ten sposób prezes Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, a zarazem radny stołecznej dzielnicy Œródmieœcie, odniósł się do poniedziałkowych słów przewodniczšcego komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Patryka Jakiego, że "zachowaniem prezydent Warszawy powinna się zajšć prokuratura".

"Dziwię się, że nie postawiono jeszcze zarzutów pani prezydent(...) unieważniono kilkanaœcie reprywatyzacji wydanych z naruszaniem prawa za jej rzšdów. To już jest moim zdaniem wystarczajšcy materiał dowodowy, żeby postawić jej prokuratorskie zarzuty" - powiedział Œpiewak.

Niestawienie się w poniedziałek przed komisjš weryfikacyjnš, gdzie Gronkiewicz-Waltz miała zeznawać jako œwiadek, Œpiewak uznał za "strach", bo - jak dodał - "pani prezydent wie, że musiałaby mówić prawdę, a prawda i fakty sš dla niej doœć druzgocšce".

Zdaniem Œpiewaka, prezydent Warszawy utrudnia pracę organom, które próbujš wyjaœnić sprawę dzikiej reprywatyzacji. Zaznaczył jednak, że prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz trzeba nadal wzywać przed komisję.

Œpiewak - obecnie prezes Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa wczeœniej był liderem stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Obie organizacje sš mocno zaangażowane w monitorowanie spraw reprywatyzacyjnych w Warszawie.

W poniedziałek i wtorek komisja weryfikacyjna zbada reprywatyzację kamienicy przy ul. Noakowskiego 16, do której częœci w 2003 r. prawo nabył m.in. mšż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wraz z mężem została ona wezwana przez komisję na œwiadka. Prezydent Warszawy skorzystała z prawa do odmowy składania zeznań w charakterze œwiadka uzasadniajšc, że stronš w sprawie jest jej mšż. Dotychczas prezydent stolicy nie stawiła się ani razu przed komisjš, która wzywała jš wczeœniej jako stronę swych postępowań. Według Gronkiewicz-Waltz komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji jest niekonstytucyjna, na co - jak dodała - ma stosowne ekspertyzy.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL