Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Reprywatyzacja w Warszawie

Świadek: znamy trzy przypadki zgonów z powodu postępowania ws. Noakowskiego 16

PAP/Jacek Turczyk
Znamy trzy przypadki zgonów z powodu postępowania ws. Noakowskiego 16; m.in. jedna pani zmarła po zawiadomieniu o podwyżce czynszu - powiedział w poniedziałek były mieszkaniec kamienicy przy ul. Noakowskiego 16, Krzysztof Lewandowski.

Komisja weryfikacyjna bada w poniedziałek reprywatyzację kamienicy przy ul. Noakowskiego 16, do której częœci w 2003 r. prawo nabył m.in. mšż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała, że odmawia zeznań jako œwiadek, bo sprawa dotyczy jej męża.

Œwiadek zeznał, że przed przekazaniem kamienicy przy Noakowskiego 16 nowym właœcicielom, zamieszkiwało jš 80 rodzin, wœród nich m.in. osoby niepełnosprawne, powstańcy warszawscy, weterani II wojny œwiatowej.

Lewandowski został zapytany przez członka komisji Bartosza Opalińskiego (PSL), co stało się ze starszymi mieszkańcami kamienicy po reprywatyzacji. "My rejestrujemy trzy przypadki zgonów z powodu tego toczšcego się postępowania. Jedna pani niepełnosprawna, która cierpiała od wielu lat na padaczkę i po zawiadomieniu o podwyżce czynszu umarła. Takich przypadków były trzy, w tym dwie dotyczyły osób zdrowych i dużo młodszych" - powiedział œwiadek.

Szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki pytał œwiadka, czy jest możliwoœć, aby prezydent Warszawy nie wiedziała o nieprawidłowoœciach i wštpliwoœciach zwišzanych z reprywatyzacjš kamienicy przy ul. Noakowskiego 16. "To bardzo mało prawdopodobne. Musielibyœmy założyć, że pani prezydent w ogóle nie czyta prasy" - ocenił œwiadek.

Jak zeznał, lokatorom "wydawało się, że wszystkie instytucje działajš w zmowie". Dopytywany, w zmowie z kim, odpowiedział, że z beneficjentami decyzji reprywatyzacyjnej.

Przyznał, że mieszkańcy byli zdziwieni, że wœród beneficjentów była rodzina prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. "Liczyliœmy na to, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, jako osoba pełnišca takš funkcję będzie chciała wszystko wyjaœnić" - mówił Lewandowski. Poinformował, że lokatorzy starali się spotkać z prezydent stolicy, ale bez powodzenia. Jak mówił, udało się spotkać tylko z jednym z zastępców prezydent stolicy, którego nazwiska œwiadek jednak nie podał.

Lewandowski powiedział, że bez powodzenia okazały się też interwencje u innych organów, w tym u ówczesnego premiera Donalda Tuska.

Według œwiadka, mieszkańcy informowali ratusz o nieprawidłowoœciach ws. Noakowskiego 16. Jak ocenił, urzędnicy ratusza byli jednak w tym przypadku "œlepi, niemi i głusi".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL