Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Reprywatyzacja w Warszawie

Trzaskowski: nie będę wzywał Andrzeja Waltza do oddania pieniędzy

Andrzej Waltz
PAP/Bartłomiej Zborowski
Nie będę wzywał Andrzeja Waltza, żeby oddawał pienišdze, które jego rodzina zyskała na reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16, natomiast jeżeli potwierdzš się wszystkie fakty, dotyczšce tej sprawy, to rzeczywiœcie tak powinno być - powiedział w œrodę Rafał Trzaskowski (PO).

Trzaskowski pytany w œrodę w RMF FM, czy rodzina Hanny Gronkiewicz-Waltz odda 2 mln złotych, które zyskała na reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16 powiedział, że wtorkowe przesłuchanie Andrzeja Waltza interpretuje jako "gotowoœć" do oddania tych pieniędzy.

"Mšż Hanny Gronkiewicz-Waltz powiedział jasno, że jeżeli będzie taka decyzja administracyjna, to się jej podporzšdkuje" - powiedział Trzaskowski.

"Nie będę wzywał Waltza, żeby oddawał pienišdze, natomiast jeżeli się potwierdzš te wszystkie fakty, to rzeczywiœcie tak powinno być" - podkreœlił polityk PO.

Jak ocenił, sprawa Noakowskiego 16 jest naprawdę bulwersujšca. "To jest jeden wielki skandal i tyle" - podkreœlił polityk PO. Wyraził nadzieję, że "Andrzej Waltz podejmie decyzję, która zostanie dobrze odebrana przez społeczeństwo".

Komisja weryfikacyjna we wtorek kontynuowała rozprawę dotyczšcš nieruchomoœci przy ul. Noakowskiego 16; przesłuchała dawnych lokatorów kamienicy, a także Andrzeja Waltza. W poniedziałek komisja przesłuchała b. szefa BGN Marcina Bajkę oraz lokatorów kamienicy. Gronkiewicz-Waltz w poniedziałek nie stawiła się jako œwiadek - oœwiadczyła, że odmawia zeznań jako œwiadek, bo sprawa dotyczy jej męża.

Waltz zeznał we wtorek przed komisjš weryfikacyjnš, że nie rozmawiał z żonš o sprawie Noakowskiego 16. Jak mówił, to była jego sprawa spadkowa i ustalił z żonš, że ona się tym nie interesuje.

Przed wojnš właœcicielami Noakowskiego 16 były osoby pochodzenia żydowskiego, które zginęły w czasie II wojny œwiatowej. W 1945 r. Leon Kalinowski, wraz z Leszkiem Wiœniewskim i Janem Wierzbickim, zaczšł posługiwać się w warszawskich urzędach antydatowanym na czas sprzed wojny pełnomocnictwem właœcicieli do dysponowania przez niego ich nieruchomoœciš; miał on sfałszować akt notarialny i wypisy z niego. Dzięki temu Kalinowski sprzedał kamienicę Romanowi Kępskiemu (wujowi Andrzeja Waltza) i Zygmuntowi Szczechowiczowi. Potem okazało się, że wojnę przeżyła Maria Oppenheim, żona jednego z dawnych właœcicieli, która wykazała oszustwo. Pod koniec lat 40. Kalinowski został skazany na więzienie. Sšd unieważnił też wtedy pełnomocnictwa, którymi się posługiwał.

Po wydaniu "dekretu Bieruta", Kępski i Szczechowicz wszczęli - jako pokrzywdzeni przez dekret - postępowanie o ustanowienie prawa własnoœci czasowej gruntu pod kamienicš, czego odmówiono im w 1952 r. W 2001 r. Samorzšdowe Kolegium Odwoławcze uchyliło orzeczenie z 1952 r. W 2003 r. prezydent m.st. Warszawy ustanowił prawo użytkowania wieczystego nieruchomoœci na rzecz kilkunastu spadkobierców Kępskiego i Szczechowicza, w tym - Andrzeja Waltza i jego córki. W 2007 r. 91 proc. udziału kamienicy nabyła od nich Fenix Group. Według mediów, rodzina Gronkiewicz-Waltz miała na tym zarobić 5 mln zł.

Przewodniczšcy komisji Patryk Jaki dopytywał Waltza, czy gdyby przedstawił mu prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego, z którego by wynikało, że Leon Kalinowski wraz z grupš fałszowali akty notarialne dotyczšce Noakowskiego, to oddałby pienišdze w zwišzku z "bezpodstawnym wzbogaceniem". Waltz odpowiedział, że powinno być przeprowadzone postępowanie, w wyniku którego byłby wyrok dotyczšcy jego osoby. Dodał, że "oczekuje, że organy państwa będš postępowały zgodnie z prawem". Jaki zapytał œwiadka, czy uważa, że gdyby ponad wszelkš wštpliwoœć została wyjaœniona sprawa Noakowskiego 16, to czy należałoby oddać pienišdze. "Jeżeli otrzymam takš decyzję administracyjnš - tak" - powiedział Waltz.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL