Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Reprywatyzacja w Warszawie

Gronkiewicz-Waltz: PiS chce pomóc lokatorom czy "zbijać kapitał polityczny"

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Od roku leży w Sejmie projekt ustawy reprywatyzacyjnej blokujšcy zwroty kamienic z lokatorami - napisała w œrodę na Twitterze prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zadała pytanie, czy PiS chce pomóc lokatorom czy zbijać kapitał polityczny.

"Od roku leży w #Sejm projekt ust. reprywatyzacyjnej blokujšcy zwroty kamienic z lokatorami. PiS chce im pomóc czy zbijać kapitał polityczny" - napisała Gronkiewicz-Waltz na Twitterze.

Prezydent stolicy pod wpisem zamieœciła skan strony internetowej Sejmu pokazujšcej stan prac nad projektem tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej, który klub PO złożył we wrzeœniu ub.r. pokazujšcy, że pierwsze czytanie projektu odbyło się w grudniu 2016, a od stycznia 2017 prace nad nim nie były kontynuowane.

W projekcie zapisano - jak wielokrotnie podkreœlali politycy PO - m.in. zakaz zwrotów kamienic z lokatorami.

W œrodę Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji w stolicy zajmuje się sprawš ul. Poznańskiej 14; nieruchomoœć w 2013 r. odzyskał spadkobierca właœcicieli, po czym spadek sprzedał mec. Andrzejowi N. i Januszowi Piecykowi. W rozprawie uczestniczš m.in. lokatorzy kamienicy.

Stołeczny ratusz poinformował PAP, że Poznańska 14 to nieruchomoœć, którš w 2013 r. przekazano w użytkowanie wieczyste na 99 lat spadkobiercy dawnych właœcicieli, którego reprezentował adwokat Robert N., a decyzję w imieniu prezydent Warszawy podpisał b. wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomoœciami Jerzy Mrygoń.

Kilka miesięcy po przekazaniu w użytkowanie wieczyste spadkobierca sprzedał spadek Robertowi N. i Januszowi Piecykowi. Jak podawały media, w styczniu 2014 r. sprzedali oni nieruchomoœć spółkom Jowisz zwišzanym z Grupš Fenix.

Agnieszka Kłšb ze stołecznego ratusza poinformowała PAP, że na poczštku sierpnia tego roku m.st. Warszawa złożyło wniosek o zmianę postanowienia w przedmiocie nabycia spadku. "Pod koniec ub.r. prokuratura przesłała informację, z której wynikały wštpliwoœci, co do prawidłowoœci postępowań spadkowych. Po dalszych ustaleniach w tej sprawie złożyliœmy wniosek o zmianę postanowienia w przedmiocie nabycia spadku" - podkreœliła Kłšb.

Członek komisji Sebastian Kaleta powiedział PAP, że jednym z wštków jest to, że miasto nie wnioskowało wczeœniej o stwierdzenie nabycia spadku. "Komisja będzie badać, czy miasto prawidłowo w tym zakresie postępowało, a że mogło postępować inaczej wskazuje to, że na poczštku sierpnia samo złożyło wniosek, że powinno być spadkobiercš" - zaznaczył. Zapowiedział, że starania o wyjaœnienie, dlaczego miasto wczeœniej nie złożyło wniosku ws tego, że Skarb Państwa powinien być spadkobiercš.

Kłšb podkreœliła zaœ, że decyzja zwrotowa została wydana na podstawie postanowienia spadkowego z 2010 r., "które ówczeœnie nie mogło budzić żadnych wštpliwoœci". "Prezydent jest zwišzany postanowieniem sšdu, który to sšd (orzekajšc w sprawie spadkowej bez udziału m.st. Warszawy) winien z urzędu sprawdzić, czy były już przeprowadzane wczeœniej postępowania spadkowe" - podała.

Dziewięcioosobowa komisja weryfikacyjna, jako organ administracji, od poczštków czerwca br. bada zgodnoœć z prawem decyzji administracyjnych ws. reprywatyzacji warszawskich nieruchomoœci. Od jej decyzji przysługuje skarga do sšdu administracyjnego.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL