Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Reprywatyzacja w Warszawie

Śledztwa w sprawie reprywatyzacji w Warszawie kończš się fiaskiem

Prokuratorska specgrupa zbada m.in. dlaczego umorzono œledztwo w sprawie nieprawidłowoœci przy reprywatyzacji kamienicy przy ul. Nabielaka 9, w której mieszkała zamordowana Jolanta Brzeska
Fotorzepa/Danuta Matłoch
95 proc. œledztw dotyczšcych warszawskich reprywatyzacji kończyło się fiaskiem. 40 z nich już bada specjalny zespół.

Warte miliony złotych grunty i kamienice w stolicy były przejmowane w podejrzanych okolicznoœciach, ale œledztwa kończyły się niczym. Nagminnie je umarzano albo w ogóle nie wszczynano postępowań.

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita” 40 spraw dotyczšcych reprywatyzacji zbada specjalny zespół utworzony w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie.

Lustrację polecił przeprowadzić minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro, uznajšc, że wiele postępowań kończyło się fiaskiem, chociaż zgromadzone w nich materiały wskazujš, że przynajmniej częœć nieruchomoœci przejmowano w sposób przestępczy.

Fala umorzeń

– Obecnie kontrola obejmuje 40 postępowań dotyczšcych reprywatyzacji nieruchomoœci warszawskich prowadzonych od stycznia 1999 r. do końca sierpnia 2016 r. – potwierdza nam Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie. – Lista nie jest zamknięta. Specgrupa powołana przez Andrzeja Szeligę, prokuratora regionalnego w Warszawie, wzięła pod lupę sprawy zakończone umorzeniem, odmowš wszczęcia œledztwa i zawieszeniem, jakie toczyły się w stołecznych prokuraturach rejonowych i okręgowych. Doniesienia składali mieszkańcy, stowarzyszenia lokatorów czy prawowici spadkobiercy, którzy się nagle dowiadywali, że ktoœ skradł ich własnoœć.

Jeżeli ruszały œledztwa, to z poważnych paragrafów: dotyczšce oszustw, posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, złamania prawa przez urzędników. Liczby sš porażajšce: w połowie z 40 postępowań nawet nie było œledztw, w 19 przypadkach je umorzono, a jednš sprawę zawieszono.

Głoœne reprywatyzacje

Wœród spraw, których akta zbada specjalny, 11-osobowy zespół prokuratorów sš niemal wszystkie kontrowersyjne warszawskie reprywatyzacje ostatnich lat.
W tym jedna z najgłoœniejszych dotyczšca kamienicy przy Nabielaka 9, gdzie mieszkała Jolanta Brzeska, działaczka ruchu obrony lokatorów. Po tym gdy dom przejšł nowy właœciciel, kobieta była szykanowana, chciano jš zmusić do wyprowadzki. „Jestem zastraszona, czuję niepokój o jutro” – skarżyła się bliskim. W 2011 r. Brzeska zaginęła, a wkrótce jej spalone ciało znaleziono w lesie (jej œmierć na nowo jest badana). Œledztwo o niedopełnienie obowišzków przez stołecznych urzędników w zwišzku z tš reprywatyzacjš umorzono.

Analiza obejmie również głoœnš sprawę kamienicy przy ul. Noakowskiego 16, którš w 2003 r. odzyskało kilkanaœcie osób, w tym m.in. mšż obecnej prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Po kilku latach sprzedano jš spółce skupujšcej zreprywatyzowane nieruchomoœci, lokatorzy stracili dach nad głowš.

Kamienica ta przed wojnš należała do rodziny Stanisława Likiernika, oficera Armii Krajowej. Ale po wojnie nieruchomoœć wyłudził oszust i sprzedał jš wujowi męża prezydent stolicy. W spadku trafiła do jego rodziny. Œledztwa odmówiono. Teraz zarówno to postępowanie, jak i dotyczšce dwóch innych kamienic na tej samej ulicy (pod numerem 12 i 18), w sprawie posłużenia się w procesie reprywatyzacji podrobionymi dokumentami, skontroluje spec zespół.

Przeanalizuje on również spektakularnš sprawę jednej z nieruchomoœci przy ul. Hożej, do której prawa miał kupić za bezcen (za 50 zł) znany warszawski handlarz roszczeń Marek M. Doniesienie złożyli mieszkańcy kamienicy, sugerujšc, że stołeczni urzędnicy naruszyli prawo, ale i w tym przypadku nie wszczęto œledztwa.

Wszystkie dowody?

Na liœcie 40 spraw do kontroli jest więcej takich, które dotyczš kamienic, które przejšł lub kupił roszczenia do nich Marek M.

Niemal wszystkie zakończone fiaskiem postępowania, wytypowane do badań dotyczš działek i kamienic wartych fortunę. Wiele mieœci się w œcisłym centrum stolicy lub w atrakcyjnych dzielnicach.

Specjalny zespół prokuratorów skontroluje zamknięte sprawy głównie pod kštem tego, czy prawidłowo je prowadzono i czy wyczerpano wszystkie możliwoœci dowodowe. Jeżeli uzna, że tak się nie stało, œledztwa zostanš wznowione.

Karol Perkowski, rzecznik Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, przyznaje, że skala umorzeń w œledztwach o zwrot warszawskich nieruchomoœci była alarmujšca.

– Warszawskie prokuratury prowadzšce sprawy reprywatyzacji nie zdały egzaminu. Chociaż zwrot wielu nieruchomoœci budził poważne wštpliwoœci, postępowania umarzano lub nie było ich wcale. Nie wyjaœniono nie tylko przejęcia kamienicy, gdzie mieszkała Jolanta Brzeska, ale i jej szokujšcej œmierci – zaznacza Perkowski. Uważa, że należałoby też zbadać, dlaczego œledztwa reprywatyzacyjne szły tak opornie i czy nie było powišzań œledczych z warszawskimi urzędnikami i prawnikami.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL