Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Razem

Partia Razem trzeci dzień przed KPRM

PAP/ Jacek Turczyk
Przed Kancelariš Prezesa Rady Ministrów w pištek trwał protest Partii Razem. Jego uczestnicy od trzech dni żšdajš publikacji œrodowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. noweli ustawy o TK. Wœród protestujšcych sš także przedstawiciele KOD. Wieczorem pod kancelaria było ok. 150 osób.

Razem przewiduje, że protest potrwa co najmniej siedem dni. PóŸniej partia podejmie decyzję, czy zostanie przedłużony.

Jeden z liderów Partii Razem, Maciej Konieczny podkreœlił w rozmowie z PAP, że pištkowa opinia Komisji Weneckiej w sprawie Trybunału "tylko potwierdziła to, co mówiliœmy od dawna". "To znaczy, że Trybunał miał wszelkie prawo, żeby orzekać w oparciu o konstytucję i że powinien to zrobić" - dodał Konieczny.

Jak podkreœlił, ugrupowanie poprzez swój protest chce przekazać, że rzšd jest zobowišzany uznać œrodowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS.

"To nie jest kwestia wyboru. Pani premier Beata Szydło po prostu ma opublikować wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest jej obowišzek. Inaczej łamie prawo i uznaje, że rzšd ma prawo tego prawa nie przestrzegać" - ocenił Konieczny.

Na sobotę organizatorzy protestu zaplanowali wspólne czytanie konstytucji, a także spotkania z przedstawicielami zwišzków zawodowych i służby zdrowia na temat artykułów, które według nich w Polsce nie sš przestrzegane, m.in. dotyczšcych praw pracowniczych, praw pacjenta, czy praw kobiet.

"Nasza diagnoza jest taka, że kryzys konstytucyjny zaczšł się o wiele wczeœniej" - dodał Konieczny.

Przed KPRM w pištek wieczorem w proteœcie Razem uczestniczyło - jak mówiš organizatorzy - około 150 osób. Obok stanęło też kilka namiotów Komitetu Obrony Demokracji.

Protestujšcy rozwiesili banery, cytujšce konstytucję. "Doœć łamania konstytucji - Art. 2: +Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniajšcym zasady sprawiedliwoœci społecznej+" - napisali.

Na miejscu protestu sš też tabliczki z hasłami: "Wszyscy sš wobec prawa równi", "Kobieta i mężczyzna majš równe prawa", "Wolnoœć sumienia i religii", "Państwo wspiera budownictwo socjalne", "Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna", "Ochrona œrodowiska = obowišzek władz".

Trybunał Konstytucyjny orzekł w œrodę, że kilkanaœcie zapisów nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS jest niekonstytucyjnych. Uznał, że cała nowela jest sprzeczna z konstytucyjnš zasadš poprawnej legislacji. 12-osobowy skład TK zakwestionował m.in. okreœlenie pełnego składu jako co najmniej 13 sędziów; wymóg większoœci 2/3 głosów dla jego orzeczeń; nakaz rozpatrywania wniosków przez TK według kolejnoœci wpływu; wydłużenie terminów rozpatrywania spraw przez TK; możliwoœć wygaszania mandatu sędziego TK przez Sejm oraz brak w noweli vacatio legis.

Premier Beata Szydło poinformowała, że podległe jej Rzšdowe Centrum Legislacji nie opublikuje w Dzienniku Ustaw œrodowego orzeczenia TK.

W pištek Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, przyjęła opinię w sprawie polskiego Trybunału. Oceniła, że osłabianie efektywnoœci Trybunału Konstytucyjnego podważy demokrację, prawa człowieka i rzšdy prawa w Polsce. Podkreœliła, że "zarówno poprzednia, jak i obecna większoœć w polskim parlamencie podjęły niekonstytucyjne działania".

O opinię do Komisji Weneckiej wystšpił w grudniu szef MSZ Witold Waszczykowski. W lutym w Polsce przebywała delegacja KW, aby sprawozdawcy mogli jš przygotować.

Stanowisko rzšdu w sprawie opinii KW zostanie ogłoszone w sobotę.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL