Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking bibliotek

Tradycja i nowoczesność

Biblioteka w Œwištkach organizuje wiele ciekawych projektów
materiały prasowe
III MIEJSCE: Placówka w Œwištkach mocno dba o czytelników. Na swojej stronie internetowej wita ich cytatem Monteskiusza: „Ksišżki sš jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera".

Wysoka pozycja tej biblioteki nie jest zaskoczeniem. W ostatnich latach jej oferta została wzbogacona nie tylko o nowe ksišżki, ale również o wiele działań zwišzanych z promocjš czytelnictwa.

– Biblioteka organizuje akcje i konkursy czytelnicze, spotkania autorskie i tematyczne. Ostatnio goœcili u nas autorzy ksišżek Maria Ulatowska i Jarosław Skowroński, Grzegorz Kasdepke oraz Wiesław Drabik – wymienia Halina Kirjew, kierownik Biblioteki w Œwištkach. Pracę w niej rozpoczęła w 1978 r., a od 1995 r. pełni obecnš funkcję. Placówka odgrywa ważnš rolę w lokalnej społecznoœci.

Poznaj najlepsze polskie biblioteki

Ranking Bibliotek 2017 - PDF

Ranking Bibliotek 2017 - xlxs

 

Zaprasza mieszkańców na koncerty, wernisaże, spektakle teatralne oraz imprezy organizowane w plenerze, łšczšce w sobie elementy kultury, tradycji, historii, sportu i rekreacji (jarmarki, pikniki, gry terenowe, rajdy piesze i rowerowe). Prowadzi również cykliczne warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych: ceramiczne, rzeŸbiarskie (podczas których wykorzystuje się profesjonalne wyposażenie, np. piec do wypału ceramiki), linorytu, filcowania, decoupage, batiku, haftu, szycia i szydełkowania oraz kulinarne.

Jednoczeœnie placówka umiejętnie korzysta z dobrodziejstw nowych technologii. Przekazuje tę wiedzę i umiejętnoœci dalej, co ma szczególne znaczenie dla grup wykluczonych cyfrowo, takich jak seniorzy. Czego uczy placówka w Œwištkach? Prowadzi kursy z zakresu obsługi komputera, posługiwania się pocztš elektronicznš i przeszukiwania zasobów internetowych oraz korzystania z usług e-administracji. Warto odnotować, że w ostatnim czasie pozyskała fundusze na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego.

W bibliotece odbywajš się spotkania Klubu Kreatywnych Babeczek, dziecięcego klubu czytelniczego Mol Ksišżkowy, klubu czytelniczego dla dorosłych Między Wierszami, koła przyrodniczego oraz historycznego – pasjonatów historii i epoki napoleońskiej.

– Jednym z ostatnich działań tego koła była realizacja projektu „Na Szlaku Napoleońskim – 210. rocznica pobytu Napoleona na Warmii". W ramach tego projektu zorganizowano m.in. imprezę plenerowš: Piknik Napoleoński – wskazuje Halina Kirjew.

Placówka w Œwištkach gromadzi również dokumenty, mapy, zdjęcia, materiały ikonograficzne, zabytkowe przedmioty i sprzęt użytkowy. Zbiory i informacje, opracowane przez historyków i pasjonatów historii, wykorzystywane sš m.in. do tworzenia oprawy oraz klimatu wielu imprez organizowanych przez placówkę.

Gminna Biblioteka Publiczna w Œwištkach rozpoczęła działalnoœć w 1949 r. Jej księgozbiór liczył w dniu otwarcia 500 woluminów otrzymanych z Biblioteki Powiatowej. Na terenie gminy działały wtedy cztery punkty biblioteczne.

Opinia

Halina Kirjew, kierownik Biblioteki w Œwištkach

Naszym celem jest podtrzymanie dotychczasowej pozycji biblioteki, z jednoczesnym rozwojem w kierunku wyznaczonym przez nowe trendy w bibliotekarstwie.

Jeżeli chodzi o czytelnictwo, to w naszej bibliotece zauważamy systematyczny wzrost, szczególnie wœród osób dorosłych; może wynika to z tego, że kładziemy duży nacisk na zakup nowoœci. Czytelnicy to widzš i doceniajš. W cišgu ostatnich lat nasza oferta została wzbogacona o wiele nowych działań, m.in. zwišzanych z promocjš czytelnictwa. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL