Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking bibliotek

Szeroki wachlarz propozycji dla dzieci i dorosłych

We Włodawie tradycjš już stało się nocne czytanie Andersena.
materiały prasowe
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie to jedna z dwóch bibliotek w Polsce, która prowadzi Dyskusyjny Klub Ksišżki dla osadzonych w zakładzie karnym.

Pomysł narodził się trzy lata temu. Od roku œrednio dziesięciu osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie co miesišc przychodzi na spotkania klubu do budynku biblioteki. To dla nich także forma terapii. We włodawskiej ksišżnicy osadzeni podczas wernisaży prezentujš swojš twórczoœć artystycznš.

W bibliotece funkcjonujš dwa inne Dyskusyjne Kluby Ksišżki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Prężnie działa klub seniora, koło teatralne i grupa poetycka. Placówka współpracuje także z Uniwersytetem III Wieku, kilkunastoma stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich, towarzystwami regionalnymi, warsztatami terapii zajęciowej, specjalnym oœrodkiem szkolno-wychowawczym. A także z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z którym współtworzy coroczne Słowiańskie Spotkania Literackie z udziałem przedstawicieli Ukrainy i Białorusi.

Od 16 lat placówka organizuje także Festiwal Twórczoœci Dziecięcej, od 15 lat Wojewódzki Konkurs Recytatorski i Biblioteczne Spotkania Regionalne. Co roku liczne wernisaże malarstwa i wystawy fotograficzne, nie tylko artystów z Włodawy.

Biblioteka we Włodawie prowadzi także działalnoœć edukacyjnš. Organizuje kursy komputerowe dla seniorów, lekcje języka angielskiego, liczne warsztaty, choćby fotograficzne czy montażu filmów. Uczestniczy w platformie e-learningowej.

– Staramy się wyczuwać potrzeby naszych czytelników. Zajmujemy się prawie wszystkim, oprócz utylizacji œmieci, bo gabaryty też już zbieraliœmy – œmieje się Małgorzata Zińczuk, zastępca dyrektora ds. merytorycznych MBP we Włodawie, bibliotekarka z 30-letnim doœwiadczeniem.

Mocnš stronš biblioteki we Włodawie jest także dostęp do komputerów i internetu. Czytelnicy majš do dyspozycji 26 zestawów komputerów stacjonarnych i 17 przenoœnych. Wkrótce zakupione zostanš trzy zestawy iMac wraz z oprogramowaniem do obróbki i montażu filmów oraz komputery do czytelni naukowej umożliwiajšce dostęp online do zbiorów innych bibliotek, na przykład cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

Biblioteka chce też stworzyć cyfrowš bazę danych o regionie z wykorzystaniem archiwów społecznych. Na ten cel pozyskała 30 tys. zł z programu Instytutu Ksišżki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016".

Efekty tych wszystkich działań sš widoczne. Z oferty placówki korzysta co czwarty mieszkaniec Włodawy.

Opinia

Jacek Żurawski, dyrektor MBP we Włodawie

Żyjemy w œrodowisku cyfrowym, gdzie dostęp do ksišżki jest bardzo łatwy. Już w smartfonie możemy przeczytać, co chcemy. Biblioteka musi być więc miejscem ciekawym dla wszystkich œrodowisk, które ma bogatš ofertę edukacyjnš i kulturalnš. My duży nacisk kładziemy na edukację najmłodszych czytelników, dobrš zabawę. Jeœli dziecko będzie z przyjemnoœciš przychodzić do biblioteki, to na 100 procent za nim pojawiš się rodzice, a z kolei za dziadkami przyjdš wnuki. Dlatego majšc jakšœ ofertę do danej grupy wiekowej, bardzo szybko przygotowujemy propozycję dla grupy z niš powišzanej. Ta oferta musi być na tyle ciekawa, aby wygrała z telewizjš, komputerem, internetem.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL