Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking Samorzšdów - Wizytówki Regionów

Grodzisk Mazowiecki – adres z przyszłościš!

rp.pl
Grodzisk Mazowiecki to ponad 43 tysięczna gmina, położona 30 km na południowy zachód od Warszawy w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych, łšczšcych stolicę z największymi polskimi aglomeracjami (Poznań, Kraków, Katowice).

Dobrze rozwinięty transport publiczny (PKP i WKD), komunikacja miejska oraz bliskoœć autostrady A2 to niewštpliwe atuty Grodziska.

Dynamicznie rozwijajšca się gmina doceniana jest przez młodych ludzi, którzy wybierajš jš jako miejsce do zamieszkania. W ostatnich latach liczba mieszkańców gminy stale wzrasta. Grodzisk Mazowiecki ma jedno z najwyższych dodatnich sald migracji w Polsce. W tegorocznym ogólnopolskim rankingu migracji stworzonym na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Grodzisk Mazowiecki zajšł 18. miejsce wœród wszystkich gmin i 6. wœród gmin miejsko-wiejskich, a w tym 2. miejsce wœród gmin miejsko-wiejskich z województwa mazowieckiego. Rodzi się tu coraz więcej dzieci, a gmina stara się otoczyć rodziny opiekš, budujšc nowe mieszkania, domy, przedszkola i szkoły. Bardzo ważnym instrumentem polityki rodzinnej jest wprowadzony w roku 2008 system wsparcia rodzin wielodzietnych. Od tego czasu gmina stosuje program ulg w ramach Karty Dużej Rodziny.

Stawy Walczewskiego
materiały prasowe

Grodzisk Mazowiecki przycišga swoim kulturowym i przyrodniczym bogactwem. To miasto o blisko 500-letniej tradycji, ponieważ 22 lipca 1522 r. król Zygmunt Stary nadał prawa miejskie Grodziskowi. Zabytkowe budynki, parki, malowniczo wijšce się rzeczki, liczne stawy, leœne uroczyska, a także ciekawa historia to niewštpliwie walory grodziskiej ziemi. Założony w XVIII w. przez rodzinę Mokronoskich Park im. hr. Skarbków był częœciš ogrodów otaczajšcych dwór jordanowicki – obecny Dworek Skarbków. Pod koniec XIX w. miał charakter parku zdrojowego. Obecnie po rewitalizacji, podobnie jak przed stu laty jest celem wycieczek weekendowych mieszkańców stolicy i okolic. Położone nieopodal Stawy Goliana powstały w XIX w. w wyniku spiętrzenia rzeki Rokicianki. Dwa zbiorniki o łšcznej powierzchni ponad 2 ha, z charakterystycznš dla œrodowiska wodnego roœlinnoœciš rozdziela wyspa z groblami. Na jednym ze stawów znajduje się drewniany pomost-scena, na której odbywajš się koncerty. Na szczególnš uwagę zasługujš obecnie rewitalizowane Stawy Walczewskiego – obiekt cieszšcy się od momentu uruchomienia w tym roku sprzętu wodnego, stworzenia plaży i otwarcia kšpieliska ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców nie tylko Grodziska, ale także okolicznych miejscowoœci.

Stawy Goliana
materiały prasowe

Grodzisk Mazowiecki to także miejsce, gdzie warto prowadzić interesy. Proinwestycyjna polityka władz miejskich, utworzenie i uzbrojenie specjalnych stref przemysłowych, przyjazne podejœcie do przedsiębiorców przycišgnęło do Grodziska Mazowieckiego kilkadziesišt firm, które stworzyły ponad 3000 miejsc pracy. Grono grodziskiej przedsiębiorczoœci stale się powiększa. Dzięki pozyskaniu wielu inwestorów Grodzisk Mazowiecki jest miejscem zatrudnienia także dla mieszkańców okolicznych miejscowoœci. Inwestorzy lokujšcy swoje biznesy w Grodzisku Mazowieckim doceniajš nie tylko dobre położenie geograficzne, ale przede wszystkim pozytywne nastawienie samorzšdu i pomoc w realizacji przedsięwzięć.

Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim
materiały prasowe

Grodzisk Mazowiecki to miejsce tętnišce życiem – każdego dnia można znaleŸć powód, aby wyjœć z domu i skorzystać z dostępnych atrakcji i zróżnicowanych zajęć. Działa tutaj kilkadziesišt organizacji pozarzšdowych, w tym kilkanaœcie stanowiš kluby sportowe. Do dyspozycji mieszkańców jest szeroka i stale rozbudowywana infrastruktura w postaci skwerów, œcieżek rowerowych, placów zabaw, boisk, zewnętrznych siłowni, czy skate parku. Szerokš ofertę artystycznš oferujš prężnie działajšce instytucje, od Oœrodka Kultury przez Bibliotekę Publicznš po Państwowš Szkołę Muzycznš I st. im. Tadeusza Bairda i Państwowe Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego. Spacerujšc miejskim deptakiem można podziwiać galerię ulicznš i pomnik Józefa Chełmońskiego. W trosce o komfort życia osób starszych powstaje nowy obiekt z przeznaczeniem m.in. na Centrum Seniora. Dodatkowo każda zameldowana i/lub płacšca podatki w gminie osoba może wyrobić sobie Kartę Mieszkańca, dzięki której może skorzystać ze zniżek m.in. na basen, czy do kina. W œcisłym centrum miasta powstała Galeria Handlowa Grodova, a coraz więcej znanych sieciowych sklepów typu Empik, Netto, Supermarket Piotr i Paweł, Media Expert lokalizuje w mieœcie swoje siedziby.

Pomnik Józefa Chełmońskiego
materiały prasowe

Zapraszamy do Grodziska Mazowieckiego - gminy, w której warto żyć i rozwijać swoje pasje. To adres z przyszłoœciš!

Mural "Kocham Grodzisk Mazowiecki"
materiały prasowe
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL