Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking Samorzšdów - Wizytówki Regionów

Nowe tereny inwestycjne

materiały prasowe
Doskonała lokalizacja (ok. 30 km od Warszawy), œwietny dojazd (DK 50 i S8) oraz gotowy plan zagospodarowania przestrzennego. Trzy podstawowe atuty, których oczekuje inwestor. Tak przygotowana oferta czeka na inwestorów w Mszczonowie. Do dyspozycji jest ponad 15 hektarów.

Ponad miliard Euro zainwestowało do tej pory ponad 20 firm w gminie Mszczonów. Swoje siedziby zlokalizowały tu m. in. Mostva, FM Logistic, Jeronimo Martins, YKK czy Kanuf Industries. To najlepszy dowód na to, że Mszczonów jest gminš przyjaznš inwestorom.

Wychodzšc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów Mszczonów przygotował tereny inwestycyjne. Możliwa jest na nich lokalizacja inwestycji w zakresie usług i przemysłu (farmacja, chemia, handel, przemysł, produkcja, transport, gospodarka magazynowa). Łšczny obszar terenów pod przemysł i usługi wynosi 8,0587 hektara. Składa się na niego szeœć działek o powierzchni od 0,3926 do 3,0296 hektara.

Do dyspozycji sš też tereny oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego sygnaturš NU i przeznaczone pod inwestycje zwišzane z utylizacjš odpadów. Na inwestorów czekajš cztery działki o powierzchni od 0,5972 hektara do 1,9987 hektara. Łšczna powierzchnia tych terenów wynosi 4,302 hektara.

Trzeciš grupš terenów inwestycyjnych jest obszar ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem O/P. Mogš być na nim prowadzone inwestycje zwišzane z przetwarzaniem i utylizacjš odpadów w tym termiczne przekształcanie odpadów. Mogš być tam posadowione obiekty produkcyjne i magazynowe. Dopuszcza się też lokalizację budowli i urzšdzeń produkujšcych energię elektrycznš z odnawialnych Ÿródeł energii. Łšczna powierzchnia terenów O/P wynosi 2,8248 hektara.

Ogromnš zaletš terenów inwestycyjnych w gminie Mszczonów jest ich lokalizacja. W bezpoœredniej bliskoœci przebiega droga ekspresowa S8 oraz DK 50. Około 15 km dalej znajduje się węzeł Wiskitki na autostradzie A2. Lotnisko Okęcie jest w odległoœci zaledwie 40 km. W odległoœci około 25 km znajdować się będzie Centralny Port Lotniczy, którego budowę zapowiada Rzšd Polski. Trudno o lepszš lokalizację w centrum Polski.

Dane dotyczšce poszczególnych obszarów terenów inwestycyjnych

P/U – tereny obiektów produkcyjnych, skaldów, magazynów i zabudowy usługowej, które m. in. w procesie produkcyjnym mogš wykorzystywać surówce wtórne. Dopuszcza się lokalizację budowli i urzšdzeń produkujšcych energię z odnawialnych Ÿródeł energii. Dopuszcza się recykling odpadów.

Powierzchnia biologicznie czynna 20 proc. Dopuszczalna powierzchnia zabudowy do powierzchni działki 45 proc.. Dopuszczalna wysokoœć zabudowania 25 m.

W odległoœci ok. 600 metrów wodocišg, kanalizacja i gaz.

Rozmiary działek w hektarach - 3, 0296; 1,8623; 0,6944; 0,3926; 0,8940; 1,1858

Razem – 8,0587 ha

N/U – zakład utylizacji odpadów

Powierzchnia biologicznie czynna 25proc. Dopuszczalna wysokoœć zabudowania 25 m.

W odległoœci ok. 600 metrów wodocišg, kanalizacja i gaz.

Rozmiary działek w hektarach - 0,5972; 0,1153; 1,9987; 1,5908.

Razem – 4,302 ha

O/P – tereny przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w tym termicznego przekształcania odpadów. Tereny obiektów produkcyjnych i magazynowych. Ponadto dopuszcza się lokalizację budowli i urzšdzeń produkujšcych energię z odnawialnych Ÿródeł energii.

Powierzchnia biologicznie czynna 20 proc. Dopuszczalna powierzchnia zabudowy do powierzchni działki 45 proc.. Dopuszczalna wysokoœć zabudowania 25 m.

W odległoœci ok. 600 metrów wodocišg, kanalizacja i gaz.

Rozmiary działek w hektarach - 0,9743; 1,8505.

Razem – 2,8248 ha.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL