Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rachunkowoœć

Czy roboty zastšpiš księgowych?

Adobe
67 proc. ankietowanych przez EY jest przekonanych, że nowe technologie takie jak rozwišzania robotyczne, automatyzacja procesów księgowych czy sztuczna inteligencja, będš odgrywały coraz większš rolę w ich firmie.

Już dziœ widać, że zmiany legislacyjne spowodujš głębokš transformację raportowania księgowego. Jednolity Plik Kontrolny, split payment czy zmiany zasad stosowania cen transferowych zmniejszajš pole do interpretacji dla księgowych i przenoszš centrum kompetencji księgowych w kierunku specjalistów od IT - twierdzš autorzy raportu z wynikami badania "Robot w służbie księgowoœci" przeprowadzonego na grupie blisko 150 przedstawicieli zarzšdów, dyrektorów finansowych i głównych księgowych.

- Technologia, w tym robotyzacja, pozwoli księgowym nie tylko "robić zdjęcia przeszłoœci", ale na podstawie posiadanych danych przewidywać wyzwania podatkowe i księgowe w przyszłoœci – mówi Marcin Jurczak, Partner, Lider Zespołu Usług Księgowych i Płacowych EY. - Robotyka przyspiesza wykonanie zadań i uwalnia zasoby ludzkie w organizacji, umożliwiajšc przesunięcie ich do bardziej zaawansowanych zadań. W połšczeniu z optymalizacjš procesów, automatyzacja umożliwia uwolnienie 40-50 proc. zasobów ludzkich w organizacji. W efekcie roœnie poziom zadowolenia klientów, którym taka firma dostarcza usługę szybciej i jest ona lepszej jakoœci. Zwiększa się też poziom innowacyjnoœci w firmie, dzięki uwolnionym zasobom ludzkim, poprawie analityki biznesowej i wykonywaniu zadań w czasie rzeczywistym – dodaje.

Raczej ewolucja niż rewolucja

Jednak w Polsce nasycenie nowymi technologiami usług księgowych zwykle nie przekracza 50 proc. Wyjštkiem jest obowišzkowy JPK, który wykorzystuje 81 proc. badanych. Co druga firma (52 proc.) wykorzystuje nowe technologie w sprawozdawczoœci podatkowej, a 46 proc. badanych w sprawozdaniach rocznych lub kwartalnych. 43 proc. firm wykorzystuje technologię w bieżšcej rejestracji transakcji, a 38 proc. badanych używa nowych technologii do rozliczeń miesięcznych.

Czy to się zmieni? 57 proc. badanych zdaje sobie sprawę, że nowe technologie działajš szybciej i sprawniej, co przekłada się na wzrost efektywnoœci procesów księgowych. Zdaniem 54 proc. ułatwiajš one podejmowanie decyzji.

Gdzie widzš przeszkody

Mimo to w najbliższych 12 miesišcach zaledwie 7 proc. badanych planuje zmiany w formie księgowoœci. Ankietowani dostrzegajš zbyt wiele ograniczeń, by œmielej korzystać z nowych technologii (patrz infografika w galerii). Najczęœciej wymienianš przeszkodš jest brak budżetu – wymienia jš 38 proc. ankietowanych. Tuż za nim pojawia się brak informacji o istniejšcych rozwišzaniach (34 proc.) oraz koniecznoœć zmian procesu księgowego (24 proc.). 23 proc. badanych wskazało na obostrzenia korporacyjne, a 22 proc. - na brak odpowiednich dla danej firmy rozwišzań. Niechęć pracowników, którzy postrzegajš nowe technologie jako konkurencję stanowi przeszkodę według 16 proc. badanych. Brak zaufania dla nowych technologii deklaruje tylko 9 proc. ankietowanych.

W sytuacjach nadzwyczajnych - takich, jak urlop czy choroba pracownika – firmy sš bardziej skłonne do korzystania z rozwišzań dostawców zewnętrznych. Tak deklaruje ponad 40 proc. badanych. Zaletš outsourcingu jest ich zdaniem przede wszystkim doœwiadczenie wynikajšce ze współpracy z wieloma firmami o różnych potrzebach, udział pracowników tych instytucji w specjalistycznych szkoleniach i pełna dyspozycyjnoœć pracowników zewnętrznych.

Krysia pracowita i szybka

Od czerwca 2017 roku w EY pracuje Krystyna – robot wspomagajšcy w pracach księgowych.

– Pomaga księgować wycišgi bankowe, transakcje zakupu i sprzedaży. Sprawdza też numery NIP i VAT. Dla porównania - człowiek sprawdza jeden nr NIP przez ok. minutę, robotowi czynnoœć ta zajmuje 20 sekund. Krysia pomaga też systemowi kadrowo-płacowemu, któremu importuje automatycznie wartoœć premii i nadgodzin. To jednak ułamek możliwoœci Krysi, programiœci EY pracujš nad kolejnymi zastosowaniami – mówi Renata Kwas, Menedżer Projektu w Zespole Usług Księgowych i Płacowych EY.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL