Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rachunkowoœć

Więcej za księgowość - przez JPK biura rachunkowe podnoszš ceny

123RF
Niektóre biura rachunkowe podnoszš ceny za swoje usługi. Powód: Jednolity Plik Kontrolny.

Dodatkowe obowišzki i większe ryzyko – tak niektórzy księgowi uzasadniajš podwyżkę cen za prowadzenie rozliczeń. Inni odpowiadajš klientom, że koszty nie wzrosnš, bo wszystkie informacje potrzebne fiskusowi i tak wynikajš z prowadzonych już ewidencji.

Przypomnijmy, że do 26 lutego wszyscy płacšcy VAT przedsiębiorcy muszš przesłać ewidencję sprzedaży i zakupów w elektronicznym formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Prawie 1,5 miliona najmniejszych firm zrobi to po raz pierwszy (większe już go składajš). A potem co miesišc (nawet jeœli płacš VAT co kwartał).

Czy księgowi będš mieli dużo pracy z nowymi obowišzkami w najmniejszych firmach?

– Wypełnienie JPK to dużo dodatkowych czynnoœci, poczšwszy od jego wdrożenia, poprzez sprawdzanie poprawnoœci danych i weryfikację kontrahentów, a skończywszy na wyjaœnianiu wštpliwoœci skarbówki (tzw. e-kontrole) i korektach – mówi Cezary Szymaœ, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, współwłaœciciel biura rachunkowego ASCS-Consulting. Dodaje, że księgowi musieli ponieœć koszty aktualizacji oprogramowania. Wspomina też o problemach, które pojawiajš się przy wypełnianiu JPK i jego transmisji, np. ze sprzedażš paragonowš albo importem zwolnionych z VAT usług.

– Wszystko zależy od zakresu działalnoœci danego przedsiębiorcy. Jeœli ma wysokie obroty i zawiera wiele transakcji z różnymi kontrahentami, nakład pracy poœwięconej na wysłanie JPK może być duży. Jeœli jednak przedsiębiorca ma miesięcznie jednš fakturę sprzedaży i pięć faktur zakupu, biuro rachunkowe nie powinno mieć większych problemów z nowymi obowišzkami – mówi doradca podatkowy Paweł Satkiewicz. Dodaje, że częœć księgowych może próbować wykorzystać wprowadzenie JPK do podniesienia cen, które spadły po deregulacji ich zawodu.

Ci, którzy nie godzš się na podwyżki, mogš powalczyć z JPK samemu. Próbuje im w tym pomóc Ministerstwo Finansów. Najpierw udostępniło na swojej stronie procedurę generowania i wysyłania ewidencji przez plik csv i aplikację Klient 2.0. „To skomplikowane rozwišzanie, przerastajšce możliwoœci wielu przedsiębiorców" – pisali do nas czytelnicy. Resort pracuje więc nad prostszym: aplikacjš e-mikrofirma. Umożliwia ona wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu i automatyczne utworzenie ewidencji VAT. Ministerstwo obiecuje, że pod koniec stycznia udostępni kolejnš wersję, która pozwoli na automatyczne wygenerowanie pliku JPK i jego wysyłkę.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.wojtasik@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL