Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podoksik, Kochin: Polska nie odpowiada za zbrodnie Holokaustu

Getto w Warszawie, 1940. Żydzi jako siła pocišgowa
digitalcollections.nypl.org
Przypisywanie całemu narodowi moralnej odpowiedzialnoœci zbiorowej za zbrodnie poszczególnych jednostek popełnione bez żadnej odgórnej legitymizacji służy tylko tym, którzy chcš zatrzeć różnicę pomiędzy winnymi a niewinnymi, a co za tym idzie – skazić tych drugich zbrodniami tych pierwszych - piszš dr Efraim Podoksik i prof. Michael Kochin

W ostatnich dniach wielu ważnych izraelskich polityków opublikowało oœwiadczenia dotyczšce państwa i narodu polskiego w kontekœcie przypisywania Polsce odpowiedzialnoœci za zbrodnie Holokaustu. W odpowiedzi na polskš ustawę izraelski parlament (Kneset) rozpoczšł prace nad nowym prawem. W tej sytuacji czujemy się w obowišzku zdystansować od tych nieodpowiedzialnych oœwiadczeń i uporzšdkować historyczne fakty.

Podczas II wojny œwiatowej Polska padła ofiarš zewnętrznej agresji. Po raz czwarty w swej historii została podzielona i doœwiadczyła okupacji przez obce państwo – najokrutniejszej ze wszystkich. Państwo polskie zostało zlikwidowane, a naród otrzymał cios w serce, gdy jego elity poddano systematycznej eksterminacji. Ideolodzy nazistowscy uważali Polaków za ludzi niższej rasy.

Miliony Polaków straciło życie. Mimo to polski naród nigdy nie uległ agresorowi, walczšc dzielnie z najeŸdŸcš i wzniecajšc powstanie przeciw okupantowi. Nie powstał żaden ma...

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL