Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Piotr Trudnowski: Państwo może wymagać od artystów

Scena z "Klštwy"
Teatr Powszechny
Twórcy powinni mieć œwiadomoœć politycznoœci swoich działań i nie oburzać się, gdy na ich sztukę patrzy się przez pryzmat polityki, a nie tylko wartoœci artystycznej - mówi Piotr Trudnowski.

Rzeczpospolita: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w swojej retoryce używa takich okreœleń, jak „polityka historyczna" czy „upamiętnianie wydarzeń bardzo istotnych dla œrodowisk patriotycznych". Z tego powodu niektórzy zarzucajš ministerstwu, że chce wspierać jedynie prawicowe i katolickie inicjatywy kulturalne.

Piotr Trudnowski: Nigdy dotšd tak naprawdę nie odpowiedzieliœmy sobie na pytanie: czy ministerstwo ma wspierać cały obszar kultury, czy też ma być mecenasem i prowadzić konkretnš politykę kulturalnš. Dotychczas funkcjonowaliœmy w takim przekonaniu, że resort powinien finansować „wszystko, co jest kulturš". Tymczasem za tym hasłem i tak kryła się okreœlona wizja tej kultury, która akurat wpisywała się w politykę rzšdzšcych. Oczywiœcie nie nazywano tego tak mocnymi okreœleniami, jakie dziœ słyszymy z ust ministra Piotra Glińskiego.

Nie tak dawno ten opór był bardzo widoczny, a kontrowersje wzbudził sam minister Gliński, który zagroził festiwalowi Malta wycofaniem dotacji, bo kuratorem tego wydarzenia jest Oliver Frljić – reżyser „Klštwy".

Kiedy firma obejmuje swoim patronatem jakieœ wydarzenie, może uznać, że danego artysty nie chce wspierać swoimi œrodkami. Nikt nie widziałby w tym daleko idšcych kontrowersji. Podobnie rzecz ma się z mecenatem państwa. Jeœli uznamy, że taka jest właœnie jego rola i że wydaje publiczne pienišdze na to, co uważa za słuszne, to nie widzę nic zdrożnego w tym, że ma również oczekiwania personalne. Twórcy powinni też mieć œwiadomoœć politycznoœci swoich działań i nie oburzać się, gdy na ich sztukę patrzy się przez pryzmat polityki, a nie tylko wartoœci artystycznej.

Oddzielenie polityki od kultury jest niemożliwe?

To jest nie tylko niemożliwe, ale też niepożšdane. Sztuka od zawsze nie tylko kreowała emocje polityczne, ale wręcz była fundamentem dla budowania państw i narodów. Wiara w to, że da się w obiektywny sposób pogodzić wszystkie œrodowiska artystyczne, jest fałszywa. To nierealne, by można było znaleŸć niezależnych ekspertów, którzy będš w stanie podzielić pienišdze bez kierowania się przekonaniami politycznymi albo estetycznymi. Ale to nie oznacza, że nie powinniœmy przeprowadzić zmian w sposobie wspierania kultury przez ministerstwo.

Czyli sš jakieœ alternatywy?

Można próbować i zastanowić się nad różnymi wariantami zmian. Ciekawym pomysłem sš np. bony kulturalne, które wprowadzono w Brazylii. Dzięki takiemu rozwišzaniu to nie państwo decyduje o tym, kto otrzyma dotacje, tylko obywatele. Każdy dostaje okreœlonš pulę œrodków i może zdecydować, czy pójdzie do kina i tym samym wesprze np. film Agnieszki Holland czy ten o żołnierzach wyklętych.

Czy takie rozwišzanie przyjęłoby się w Polsce?

Udział w kulturze jest w Polsce rzeczš bardzo elitarnš. Dziœ z pieniędzy publicznych finansujemy operę, filharmonię czy teatr. To normalne i potrzebne, ale powiedzmy też szczerze – chodzš tam przedstawiciele klasy wyższej i œredniej. Uboższych nie stać na czynny udział w życiu artystycznym, chociaż jest finansowane z ich podatków. Kiedy rozważylibyœmy taki bon kulturalny, wtedy nawet gorzej sytuowani mieliby tę możliwoœć. Dziœ nie stać ich na rodzinne wyjœcie do teatru za 100 czy 200 zł. Pozostaje tylko pytanie dlaczego o tym nie rozmawiamy?

Jak takš debatę o kulturze ożywić?

Paradoksalnie każda kontrowersja służy sprawie. Za każdym razem, kiedy kłócimy się o ten czy inny spektakl, to prawdopodobnie więcej osób się nim zainteresuje. Może pójdš do teatru, żeby wyrobić sobie własny poglšd? A może, chcšc wyrazić swoje oburzenie, zdecydujš się na inne przedstawienie?

Co na to œrodowiska artystyczne?

Wydaje mi się, że paradoksalnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w większym stopniu jest dziœ otwarte na przewietrzenie tej debaty, niż sami twórcy. Jeœli już dochodzi do jakiejœ dyskusji między artystami, to zazwyczaj dotyczy ona obrony ich dotychczasowych przywilejów, a nie całoœciowego spojrzenia na politykę kulturalnš. Poza tym debata nad tym, czy pienišdze na kulturę wydajemy w sposób politycznie poprawny nie jest najważniejsza. Istotne jest, czy robimy to w sposób efektywny, czyli tak, by możliwie jak najwięcej osób mogło z tej kultury korzystać. Ten problem widać chociażby w obszarze czasopism.

To znaczy?

Kontrowersje wokół upolitycznienia decyzji o rozdzieleniu dotacji wracajš bez względu na to, czy rzšdzi Platforma czy PiS. Przez lata pomijano pisma konserwatywne na rzecz pism liberalnych, co też budziło protesty. Teraz to się powtarza, ale w drugš stronę. Może warto zastanowić się nad porzuceniem centralnego zarzšdzania dotacjami. W zamian można wprowadzić system zakupów bibliotecznych. Wtedy biblioteki mogłyby wybrać pisma z okreœlonej puli tytułów o kulturze, sztuce, społeczeństwie i polityce.

Piotr Trudnowski jest członkiem zarzšdu Klubu Jagiellońskiego i redaktorem naczelnym jagiellonski24.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL