Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przestępczoœć

Rosja: Prokurator żšda dożywocia dla oskarżonego o zabójstwo Niemcowa

AFP
Kary dożywotniego więzienia dla Zaura Dadajewa, który - według ławy przysięgłych - zastrzelił przywódcę rosyjskiej opozycji Borysa Niemcowa w lutym 2015 roku zażšdała w œrodę prokurator na posiedzeniu sšdu wojskowego w Moskwie. Wyrok zapadnie 13 lipca.

Prokurator Maria Siemienienko oœwiadczyła, że zabójstwo Niemcowa było zuchwałš zbrodniš, dokonanš przez zorganizowanš grupę z wyjštkowym cynizmem i zasługuje ona na najsurowszš karę.

Prawnicy reprezentujšcy rodzinę Niemcowa uważajš, że na procesie w sprawie zabójstwa wskazano wykonawców zbrodni, ale nie ujawniono jej zleceniodawców.

Dadajewa i czterech współoskarżonych przysięgli uznali w czerwcu za winnych zabójstwa Niemcowa, który w latach 90. był wicepremierem Rosji.

Prócz kary dożywocia dla Dadajewa prokurator zażšdała w œrodę: 23 lat kolonii karnej dla Anzora Gubaszewa i 21 lat dla jego brata Szadida Gubaszewa; dla Temirlana Eskierchanowa - 19 lat pozbawienia wolnoœci i dla Chamzata Bachajewa - 17 lat. Prokurator domaga się także kar grzywny oraz pozbawienia Dadajewa stopnia wojskowego.

Wszyscy oskarżeni pochodzš z Czeczenii, Dadajew był oficerem batalionu Siewier (Północ), wchodzšcego w skład wojsk wewnętrznych MSW Rosji.

Na wymienione przez prokurator lata kolonii karnej oskarżeni zareagowali spokojnie, ale widać było, że żšdanie to było dla nich szokiem - relacjonuje z sali sšdowej niezależna "Nowaja Gazieta". Adwokaci okreœlili wymiar kary jako okrutny i niesprawiedliwy i choć przysięgli uznali ich klientów za winnych, poprosili sędziego o wyrok uniewinniajšcy.

Adwokaci rodziny Niemcowa uważajš, że wina oskarżonych została udowodniona w przypadku wszystkich oprócz jednego, Chamzata Bachajewa.

Pomiędzy werdyktem, który ława przysięgłych wydała 29 czerwca, a œrodowym wystšpieniem prokurator niezależne media opublikowały oœwiadczenie Dadajewa zapisane przez członkinię komisji społecznej wizytujšcej więzienia.

Dadajew powtórzył w nim wczeœniejsze zapewnienia, że jest niewinny i że po zatrzymaniu w marcu 2015 roku do winy przyznał się pod wpływem tortur. "Jestem oficerem, nie jestem idiotš, by dokonywać tej zbrodni wprost przed Kremlem" - oznajmił.

Zapewnił też, że nie ma powišzań z byłym dowódcš batalionu Siewier Rusłanem Gieriemiejewem. To właœnie Gieriemiejewa, którego nazwisko powtarza się w materiałach œledztwa, prawnicy rodziny Niemcowa uważajš za możliwego zleceniodawcę mordu na opozycyjnym polityku.

Według ustaleń œledztwa Dadajew zabił Niemcowa strzałami w plecy z broni, której dotšd nie odnaleziono, póŸnym wieczorem 27 lutego 2015 roku na Wielkim Moœcie Moskworeckim, tuż pod murami Kremla. Opozycjonista wracał wieczorem piechotš do domu w towarzystwie przyjaciółki, ukraińskiej modelki Anny Durickiej.

Brak nagrań z kamer monitorujšcych Wielki Most Moskworecki, nieprzesłuchanie podczas procesu Gieriemiejewa, a także motyw zabójstwa - te kwestie podnoszš prawnicy rodziny Niemcowa, jak i prasa, jako budzšce największe wštpliwoœci w najgłoœniejszym w Rosji procesie ostatniej dekady.

Mord na Niemcowie porównuje się teraz do niewyjaœnionych do końca zabójstw dziennikarzy i obrońców praw człowieka we współczesnej Rosji.

Œledczy uznali, że zamordowanie Niemcowa było zabójstwem za pienišdze, które zaproponował grupie oskarżonych nieujęty dotšd Rusłan Muchutdinow, kierowca Gieriemiejewa. Wštek politycznej działalnoœci Niemcowa, który od połowy zeszłej dekady znalazł się w ostrej opozycji wobec Kremla, nie był rozpatrywany na procesie.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL