Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przestępczoœć

Rosja: Zabójca Borysa Niemcowa skazany na 20 lat więzienia

AFP
Na 20 lat kolonii karnej został skazany Zaur Dadajew, który według ławy przysięgłych zastrzelił przywódcę rosyjskiej opozycji Borysa Niemcowa 27 lutego 2015 roku. Czterech współoskarżonych Dadajewa otrzymało kary od 11 do 19 lat kolonii karnej.

Prokurator żšdał dla Dadajewa kary dożywotniego pozbawienia wolnoœci. Sędzia Jurij Żytnikow orzekł karę 20 lat kolonii karnej o zaostrzonym reżimie i grzywnę w wysokoœci 100 tys. rubli (ok. 1,7 tys. USD). Nakazał również pozbawienie Dadajewa stopnia wojskowego i przyznanego mu Orderu Męstwa.

Na 19 lat kolonii karnej skazany został Anzor Gubaszew; jego brat Szadid Gubaszew otrzymał karę 16 lat kolonii karnej. Na 14 lat kolonii karnej sędzia skazał Temirlana Eskierchanowa, na 11 lat - Chamzata Bachajewa. Wszyscy otrzymali takš samš jak Dadajew karę grzywny.

Orzekajšc wymiar kary sędzia uwzględnił pozytywne opinie o Dadajewie i Anzorze Gubaszewie ze służby, a w przypadku Eskierchanowa i Szadida Gubaszewa fakt, że sš ojcami wielodzietnych rodzin.

- Wadliwoœć wyroku polega na tym, że na ławie oskarżonych nie znaleŸli się organizatorzy i zleceniodawcy (zabójstwa) - powiedział prawnik Wadim Prochorow, który reprezentuje córkę Niemcowa, Żannę, jako stronę poszkodowanš. - Nie ulega wštpliwoœci, że œlady wiodš do najbliższego otoczenia Ramzana Kadyrowa przywódcy Czeczenii, a może i wyżej - oœwiadczył prawnik.

Anna Biurczijewa, obrończyni Eskierchanowa, zapowiedziała odwołanie od wyroku do Sšdu Najwyższego Federacji Rosyjskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz). Prokurator Maria Siemienienko powiedziała, że decyzję o ewentualnej apelacji podejmie po zapoznaniu się szczegółowo z wyrokiem.

29 czerwca ława przysięgłych uznała, że wszyscy oskarżeni sš winni zabójstwa. Za bezpoœredniego zabójcę, który oddał strzały do Niemcowa, przysięgli uznali Dadajewa, byłego oficera batalionu Siewier wojsk wewnętrznych MSW Rosji. Zdaniem przysięgłych krewni Dadajewa, Anzor i Szadid Gubaszewowie, pomagali w œledzeniu Niemcowa i obserwowali akt zabójstwa. Ich znajomy Tamerlan Eskierchanow pomagał w ucieczce z Moskwy po zabójstwie, a inny znajomy - Chamzat Bachajew brał udział w zbieraniu informacji na temat Niemcowa.

Wszyscy oskarżeni pochodzš z Czeczenii, trzech z nich - w tym Dadajew - zwišzanych było ze strukturami siłowymi tej republiki Federacji Rosyjskiej.

Pięciu mężczyzn zatrzymano 5 marca 2015 roku. Szóstym z tej grupy był Biesłan Szawanow, który zginšł podczas próby zatrzymania; jak poinformowano, zdetonował wówczas granat. Po zatrzymaniu oskarżeni przyznali się do winy w zeznaniu nagranym na wideo. Te zeznania zostały potwierdzone w trakcie wizji lokalnej, jednak wraz z pojawieniem się adwokatów oskarżeni odwołali zeznania i powiedzieli, że byli torturowani. Podczas procesu zapewniali o swej niewinnoœci.

W toku œledztwa Komitet Œledczy Federacji Rosyjskiej uznał, że zabójstwo Niemcowa było zbrodniš na zlecenie, a pienišdze za morderstwo zaproponował pięciu oskarżonym nieujęty dotšd Rusłan Muchutdinow. Adwokaci rodziny Niemcowa uważajš, że nie Muchutdinow, lecz jego pracodawca Rusłan Gieriemiejew, były zastępca dowódca batalionu Siewier, był zleceniodawcš zabójstwa.

W trakcie procesu nie był rozważany wštek publicznej i politycznej działalnoœci Niemcowa. Współpracownicy opozycjonisty mówili po zabójstwie, że w ostatnim okresie życia Niemcow otrzymywał groŸby, przy czym obawiał się jedynie pogróżek ze strony Kadyrowa.

Niemcow został zastrzelony 27 lutego 2015 r. póŸnym wieczorem na Wielkim Moœcie Moskworeckim nieopodal Kremla. Polityk był jednym z przywódców opozycyjnej Republikańskiej Partii Rosji - Partii Wolnoœci Narodowej (Parnas) i deputowanym regionalnego parlamentu w Jarosławiu. Był zagorzałym krytykiem prezydenta Władimira Putina, a zwłaszcza jego polityki wobec Ukrainy. W latach 90. Niemcow był wicepremierem Rosji, wczeœniej - gubernatorem Niżnego Nowogrodu. Należał do grona najbliższych współpracowników pierwszego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL