Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przestępczoœć

Szwecja: Prokuratura umarza dochodzenie wobec Assange'a

AFP
Szwedzka prokuratura poinformowała o umorzeniu dochodzenia wobec założyciela demaskatorskiego portalu WikiLeaks Juliana Assange'a. Brytyjska policja zapowiedziała, że i tak go zatrzyma, jeœli opuœci ambasadę Ekwadoru w Londynie, gdzie się ukrywa.

Dochodzenie przeciwko Australijczykowi trwało od siedmiu lat i dotyczyło zarzutów gwałtu na obywatelce Szwecji. W pištek mijał termin przekazania przez szwedzkš prokuraturę wniosku w sprawie Assange'a do sšdu rejonowego w Sztokholmie.

Od 2012 roku obecnie 45-letni Assange przebywa w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, gdzie schronił się, aby uniknšć ekstradycji do Szwecji. Assange zaprzecza zarzutom i obawia się, iż w razie ekstradycji do Szwecji zostanie wydany władzom USA w zwišzku z ujawnianymi przez WikiLeaks tajnymi dokumentami amerykańskimi dotyczšcymi wojska i dyplomacji. Był to największy wyciek informacji w historii USA.

- Główna prokurator Marianne Ny podjęła dziœ decyzję o umorzeniu wstępnego dochodzenia w sprawie domniemanego gwałtu, o jaki był podejrzany Julian Assange - poinformowało biuro prokuratora.

Ny zapowiedziała, że wycofa Europejski Nakaz Aresztowania założyciela demaskatorskiego portalu.

Prokurator uznała, że przewiezienie Assange'a do Szwecji nie będzie możliwe "w dajšcej się przewidzieć przyszłoœci". Na konferencji prasowej wyjaœniała, że Assange "stara się uchylać przed wszelkimi próbami zatrzymania go" przez szwedzkie i brytyjskie władze prawne. Według Ny prokuratorzy nie byli w stanie dokonać pełnej oceny prawnej sprawy.

Ny ostrzegła jednak, że dochodzenie może zostać ponownie otwarte, jeœli Assange wróci do Szwecji przed 2020 roku, gdy przestępstwo się przedawni.

Prawnik założyciela WikiLeaks, Per E. Samuelsson, nazwał umorzenie dochodzenia "całkowitym zwycięstwem Juliana Assange'a. - Teraz może opuœcić ambasadę, gdy tylko będzie chciał. Wygraliœmy sprawę Assange'a - powiedział w szwedzkim radiu. Dodał, że Assange "jest szczęœliwy i czuje ulgę", ale "krytycznie odnosił się do tego, że trwało to tak długo".

Adwokat przekazał swemu klientowi dobre wieœci, wysyłajšc mu SMS-a, na co ten opisał: "Naprawdę? O mój Boże".

Na koncie Assange'a na Twitterze umieszczono zdjęcie, na którym 45-latek się uœmiecha.

W kwietniu prezydent USA Donald Trump oœwiadczył, że poprze każdš decyzję ministerstwa sprawiedliwoœci, by oskarżyć Assange'a. Według lokalnych mediów, które cytujš amerykańskich urzędników, władze USA przygotowujš obecnie akt oskarżenia. Według agencji AP jego treœć może być niejawna.

Po oœwiadczeniu szwedzkiej prokuratury portal WikiLeaks napisał na Twitterze: "Wielka Brytania odmawia potwierdzenia lub zaprzeczenia, czy już otrzymała wniosek USA o ekstradycję Juliana Assange'a. Teraz uwaga kieruje się na Wielkš Brytanię".

Londyńska policja w komunikacie dała do zrozumienia, że mimo umorzenia szwedzkiego œledztwa Assange nadal jest œcigany brytyjskim nakazem aresztowania za niestawienie się w sšdzie w 2012 roku mimo wpłaconej kaucji.

"Sšd rejonowy w Westminster wydał nakaz aresztowania Juliana Assange'a za zlekceważenie stawienia się w sšdzie 29 czerwca 2012 roku" - napisała policja. Dodała, że "ma obowišzek wykonania tego nakazu, jeœli (Assange) opuœci ambasadę".

Jednoczeœnie policja zauważyła, ze Assange jest teraz œcigany za "o wiele łagodniejsze przestępstwo" niż poczštkowo, w zwišzku z czym "poziom zasobów" będzie proporcjonalny do tego wykroczenia.

W grudniu 2015 roku policja zrezygnowała z całodobowej obecnoœci przed ambasadš Ekwadoru, częœciowo z powodu wysokich kosztów.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL