Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przestępczoœć

Wrocław: 25 lat więzienia za zabójstwo 15-letniej Wiktorii

Flickr/miekcogh
Na karę 25 lat więzienia skazał Sšd Apelacyjny we Wrocławiu Artura W., oskarżonego o zabójstwo 15-letniej Wiktorii z Krapkowic (Opolskie). Sšd zaostrzył karę sšdu pierwszej instancji, którzy skazał W. na 14 lat więzienia.

Wiktoria C. zaginęła 7 marca 2015 r. Jej ciało znaleŸli po 11 dniach poszukiwań w przepompowni w Krapkowicach (Opolskie) pracownicy Przedsiębiorstwa Wodocišgów i Kanalizacji.

W uzasadnieniu wyroku sędzia Edyta Gajgał pokreœliła, że kara 25 lat więzienia jest karš jedynie słusznš i sprawiedliwš. - Wybór takiej kary uzasadnia wysoki stopień szkodliwoœci czynu, zawinienia, brak okolicznoœci łagodzšcej, ale też wzglšd na charakter sprawcy, jego głębokš demoralizację; te wszystkie przesłanki w tej sprawie zostały spełnione - powiedziała sędzia.

Podkreœliła, że W. dopuœcił się czynu o wysokiej szkodliwoœci społecznej. - Dokonał zabójstwa w zawišzku z rozbojem motywowanym chęciš posiadania telefonu komórkowego (…) Przeciwko oskarżonemu przemawia jego zachowanie przed popełnieniem zbrodni i po jej dokonaniu. Oddalił się z miejsca zdarzenia, po czym wrócił tam i podjšł kolejne działania przyczyniajšce się do œmierci poszkodowanej, zrobił to bez żadnej refleksji, żadnego wahania - mówiła sędzia.

Pod koniec wrzeœnia Sšd Okręgowy w Opolu uznał Artura W. za winnego zabójstwa nastolatki. Sšd zakwalifikował ten czyn jako zabójstwo z zamiarem ewentualnym (co znaczy, że sprawca miał œwiadomoœć, że w wyniku swego działania może pozbawić życia ofiarę). W chwili popełnienia zbrodni Artur W. miał 17 lat, więc z mocy prawa nie groziło mu dożywocie, lecz najwyżej 25 lat więzienia. Sšd wymierzył mu karę 14 lat pozbawienia wolnoœci.

Apelację od wyroku złożyły zarówno prokuratura, jaki i obrona. Obrona domaga się zmiany kwalifikacji czynu na pobicie z obrażeniami skutkujšcymi œmierciš. Oskarżenie zaœ wniosło o zaostrzenie kary do 25 lat więzienia.

Według ustaleń œledztwa i procesu, W., już wczeœniej karany przez sšd rodzinny m.in., za kradzieże, napadł na wracajšca do domu Wiktorię, bo chciał jej zabrać telefon komórkowy. Gdy szarpał dziewczynę, ta upadła, uderzyła głowš o betonowe podkłady kolejowe i straciła przytomnoœć. W. zabrał jej wtedy telefon i uciekł. Po chwili wrócił, by zatrzeć œlady rozboju. Przecišgnšł nieprzytomnš dziewczynę na teren przepompowni œcieków i wrzucił do kolektora œciekowego.

W. nigdy nie przyznał się do zabicia dziewczyny, a jedynie do dokonania rozboju, na skutek którego Wiktoria zmarła. Według pierwotnych ustaleń œledztwa, przyczynš zgonu dziewczyny były obrażenia doznane w wyniku upadku; póŸniej okazało się, że zmarła na skutek utonięcia po wrzuceniu jej do kolektora.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL