Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przestępczoœć

Norwegia: Breivik chce szerzyć z więzienia swojš ideologię

AFP
Prokurator reprezentujšcy państwo norweskie w procesie apelacyjnym w sprawie warunków odbywania kary więzienia przez neonazistę Andersa Breivika tłumaczył restrykcje zastosowane wobec skazanego faktem, że chce on z więzienia propagować swojš ideologię.

Drugiego dnia procesu przed sšdem w norweskim mieœcie Skien prokurator generalny Fredrik Sejersted mówił, że Breivik, który 22 lipca 2011 roku zamordował 77 osób w Oslo i na wyspie Utoya, "zakończył etap czynnej walki, a teraz pracuje nad swoim projektem jako ideolog i autor, by utworzyć własnš sieć (kontaktów). (...) Sš niestety powody, by sšdzić, że ideologiczny projekt Breivika toczy się według jego przewidywań".

Zdaniem Sejersteda z tego powodu więŸnia należy przetrzymywać w odosobnieniu, a jego korespondencja powinna być kontrolowana.

Z badanej przez służby więzienne korespondencji Breivika wynika, że ekstremista planował użyć ogłoszeń matrymonialnych do szerzenia swojej ideologii. "Poczštkowo uważałem pisanie ogłoszeń matrymonialnych za tak żałosne, że powinno być karane - pisał Breivik w sierpniu 2015 roku w liœcie do swoich sympatyków, którego fragmenty odczytał prokurator. - Jednak by przełamać blokadę informacyjnš prawie za wszelkš cenę, widzę tu miejsce na eksperyment. Paradoksalnie żaden inny rodzaj tekstu nie jest tak chroniony (...) jak ogłoszenie matrymonialne".

W czasie rozprawy przed sšdem niższej instancji w marcu 2016 roku terrorysta skarżył się, że zabroniono mu wystosowania ogłoszenia matrymonialnego, co - jego zdaniem - utrudnia mu zawarcie zwišzku małżeńskiego. Breivik, który obecnie otwarcie deklaruje się jako neonazista i twierdzi, że modli się do Odyna, domagał się swobody korespondowania ze swoimi sympatykami.

W kwietniu 2016 roku sšd częœciowo przyznał rację Breivikowi, który zarzucił państwu norweskiemu, że warunki, w jakich odbywa karę, sš nieludzkim traktowaniem; odrzucono jednak skargę Breivika na brak poszanowania jego życia prywatnego poprzez kontrolę korespondencji przez służby więzienne.

Od wyroku odwołały się obie strony. Rzšd Norwegii argumentuje, że Breivik jest traktowany humanitarnie, a odseparowanie go od innych więŸniów jest podyktowane względami bezpieczeństwa. Ma dostęp do gier wideo, może oglšdać telewizję, ma zapewnione ćwiczenia fizyczne. Breivik skarży się nie tylko na izolację i kontrolę korespondencji. Narzeka m.in. na jakoœć więziennego jedzenia i na to, że musi się posługiwać plastikowymi sztućcami.

Proces apelacyjny ma potrwać do 18 stycznia.

Za zamordowanie 77 osób Breivika skazano na karę 21 lat pozbawienia wolnoœci z możliwoœciš przedłużania, dopóki będzie uznawany za groŸnego dla społeczeństwa. To najwyższy wymiar kary w Norwegii; karę œmierci zniesiono w tym kraju w 1971 roku.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL