Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł Obronny

HSW rusza do zbrojeniowego wyścigu

Krab. Armia zamówiła w podkarpackiej zbrojowni w sumie 120 potężnych superdział kalibru 155 mm.
MON
Przebudzenie mocy w podkarpackiej hucie: startujš inwestycje, które pozwolš firmie wykonać gigantyczne kontrakty.

Jeszcze przed wakacjami ruszš w Hucie Stalowa Wola (HSW) inwestycje, które zwiększš moce produkcyjne artyleryjskiego centrum i umożliwiš realizację wielkich kontraktów zbrojeniowych.

– Mamy co robić. W najbliższych latach portfel potwierdzonych umowami wojskowych zamówień ma wartoœć co najmniej 6 mld zł – nie kryje satysfakcji Bernard Cichocki, prezes huty.

Ponad 4 mld zł wart jest w tym największy obecnie w zbrojeniówce i wyjštkowo twardo negocjowany z MON kontrakt na haubice Krab i cały kompleks wyposażenia czterech dywizjonowych modułów ogniowych „Regina" .

Największa w kraju podkarpacka zbrojownia artyleryjska w ostatnich latach czyniła przygotowania do żniw zapowiadanych w programach modernizacji armii. Decyzje o najpilniejszych inwestycjach zapadły właœnie teraz: do końca roku za 30 mln zł w rozbudowanej hali powstanie nowoczesna linia technologiczna do spawania opancerzonych korpusów podwozi i pancernych wież bojowych do haubic, a także innych pojazdów wojskowych. Obok zautomatyzowanych stanowisk œlusarskich i spawalniczych znajdš się przemysłowe roboty, rentgenowskie skanery i potężna unikalna frezarka bramowa do obróbki pancerzy.

Mobilizacja w zbrojowni

– Czynimy przygotowania nie tylko do uruchomienia produkcji na dużš skalę licencyjnych podwozi dla krabów, ale też szykujemy się do nowych, koordynowanych przez Polskš Grupę Zbrojeniowš programów zwišzanych z projektowaniem i budowš polskich bojowych wozów piechoty „Borsuk" i nowoczesnych systemów wieżowych dla Rosomaka. Jesteœmy też liderem technicznym realizowanego przez PGZ programu Homar: budowy wyrzutni rakietowych dalekiego zasięgu dla sił lšdowych – wylicza prezes Cichocki.

Szef HSW przyznaje, że w zakładach trwa pełna mobilizacja, a towarzyszy jej cišgła optymalizacja zatrudnienia. Podkarpacka firma liczy ok. 800 pracowników, ale wysoka œrednia wieku załogi wymusiła przyspieszonš wymianę kadr. – Poszukujemy specjalistów na rynku. Będziemy zatrudniać wyłšcznie najlepszych fachowców – dodaje prezes.

Kraby najważniejsze

Huta musi ekspresowo unowoczeœnić produkcję przede wszystkim ze względu na Kraby. W zeszłym roku wojsko podpisało z HSW umowę na dostawę 96 samobieżnych haubic 155 mm. Zamówionej broni towarzyszš uwzględnione w kontraktach setki pojazdów, m.in. wozy dowodzenia, zabezpieczenia technicznego, amunicyjne. Przedstawiciele przemysłu majš œwiadomoœć, że wykonanie gigantycznego zamówienia na haubice ma dla armii wielkie znaczenie. Będzie oznaczało prawdziwš rewolucję w wojskowej artylerii. Łšcznie z wczeœniej zamówionymi 24 krabami siły zbrojne będš dysponowały 120 lufami nowoczesnej i dalekosiężnej broni.

– Najbliższe inwestycje majš przygotować hutę zwłaszcza do przyjęcia transferu technologii w zakresie budowy podwozi od Samsunga Techwin, naszego partnera zagranicznego. Powinniœmy być gotowi do 2019 roku – mówi prezes Cichocki.

Jerzy Reszczyński, ekspert militarny i znawca broni artyleryjskiej, przypomina, że zgodnie z licencyjnymi ustaleniami z Samsungiem, koreański producent jest zobowišzany przekazać polskim partnerom kompletne technologie. A wszystkie podwozia, poczšwszy od 37. egzemplarza, będš produkowane w polskich fabrykach.

Bojowe wozy piechoty i wyrzutnie rakietowe

HSW wišże z krabami poważne plany eksportowe, mimo wcišż trwajšcych prac nad polonizacjš amunicji (rozwijamy technologie przejęte od słowackiego holdingu ZVS Dubica, czeskiej Explosii, a precyzyjne, naprowadzanie laserowo pociski badawczo-wdrożeniowa spółka Telesystem Mesko konstruuje z pomocš ukraińskiej firmy Progress). Broń dzięki komputerowym systemom kierowania ogniem, automatyce i zintegrowanemu rozpoznaniu należy do najbardziej obiecujšcych na œwiecie.

– To brzmi niewiarygodnie, ale podczas testowych strzelań na dystansie 30 km z uwzględnieniem aktualnych danych meteo, rozrzut trafień wokół wyznaczonego punktu nie przekracza 15 metrów – mówi Piotr Wojciechowski, prezes prywatnej ożarowskiej firmy WB Electronics, która odpowiadała za cyfrowe systemy kierowania ogniem, œrodki komunikacji i elektronikę superdziała.

Kolejnym hitem eksportowym może się wkrótce okazać także Rak – jeden z najnowoczeœniejszych w Europie samobieżnych, zautomatyzowanych moŸdzierzy 120 mm – całkowicie polskiej konstrukcji. Niemal dokładnie rok temu wojsko zamówiło w HSW 64 „jednostki ogniowe" Raka za blisko 1 mld zł .

Prezes HSW przypomina, że Huta Stalowa Wola jest liderem w programie stworzenia nowego bojowego wozu piechoty, który zastšpi będšce na wyposażeniu polskiego wojska przestarzałe, pamiętajšce jeszcze Układ Warszawski transportery BWP-1. Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu badawczo-rozwojowego „Borsuk", finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ma się zakończyć wykonaniem prototypu w 2019 roku.

Opinia

Andrzej Kiński, redaktor naczelny pisma „Wojsko i Technika"

Wielkie zamówienia wojskowe dla Huty Stalowa Wola to nie uœmiech losu ani przypadek. HSW zapracowała na swojš pozycję i jest w polskiej zbrojeniówce przykładem przemyœlanych inwestycji i konsekwentnego budowania kompetencji firmy przez kolejne ekipy menedżerskie. W podkarpackiej spółce nawet w trudnych czasach i przy nie zawsze sprzyjajšcych politycznych wiatrach nie zaniedbywano prac rozwojowych i starano się znaleŸć na nie pienišdze. HSW wczeœniej niż inne państwowe przedsiębiorstwa dostrzegła też korzyœci, jakie może przynieœć współpraca z prywatnymi, innowacyjnymi spółkami przy realizacji trudnych programów zbrojeniowych. Sukcesy systemów broni wykorzystujšcych haubice Krab i moŸdzierze Rak sš tego dowodem.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL