Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł Obronny

John Baird: Kontrakt na patrioty finiszuje

John Baird
materiały prasowe
Raytheon i partnerzy z USA wyposażš Polskę w rakietowy system identyczny z tym, jaki firma dostarcza obecnie US Army – zapewnia szef amerykańskich negocjatorów kontraktu John Baird.

Rz: Podobno negocjacje w sprawie największego kontraktu zbrojeniowego w historii polskiej armii nabrały przyspieszenia, a podpisanie umowy na dostawę antyrakietowych zestawów Patriot to kwestia najbliższych tygodni. Czy to rezultat zmiany podejœcia do sprawy nowego szefa polskiego MON?

John Baird: Procedury przewidziane przez amerykański system eksportu broni w ramach Foreign Military Sales sš niezmienne od lat. Żadnego etapu nie da się pominšć. Ale rzeczywiœcie negocjujemy teraz energiczniej. Po ubiegłorocznej pozytywnej rekomendacji Kongresu dotyczšcej sprzedaży Polsce patriotów – w grudniu 2017 r. – dokonaliœmy ze specjalistami MON drobiazgowego przeglšdu wstępnej oferty USA, a w styczniu tego roku odbyła się kolejna szczegółowa analiza, specjaliœci z MON stawiali pytania i otrzymywali odpowiedzi i na tej podstawie obie strony mogły dokonywać korekt. Obecnie MON ma do wyboru kilka opcji i zdecyduje, które rozwišzania wybrać, a które odrzucić, aby przedstawić ostateczny kształt zamówienia. Jeœli chodzi o podejœcie do spraw technicznych, to nie widzę większych różnic między poprzedniš a obecnš ekipš w MON, natomiast mamy takie ogólne wrażenie, że nowemu kierownictwu resortu rzeczywiœcie zależy na szybkim sfinalizowaniu umowy.

Minister Błaszczak zapowiada podpisanie kontraktu w marcu, ujawnił też, że negocjacje cenowe idš w dobrym kierunku. Eksperci ostrzegajš, że może się za tym kryć zmniejszenie zdolnoœci bojowych i wycofanie MON z niektórych żšdań dotyczšcych kosztownych inwestycji offsetowych...

Nie sšdzę. Jak wiadomo, w lipcu zeszłego roku rzšdy Polski i USA uzgodniły, iż transakcja sprzedaży patriotów Polsce odbędzie się dwuetapowo. W pierwszej fazie – jej dotyczš obecne negocjacje – przedmiotem zamówienia sš dwie baterie (cztery jednostki ogniowe z 16 wyrzutniami) uzbrojone wyłšcznie w najnowsze pociski PAC-3 MSE. Oferowana broń jest identyczna z zestawami, jakie trafiajš do US Army. Ponadto zgodnie z oczekiwaniem Polski te baterie majš być wyposażone w nowy system dowodzenia IBCS, który dla amerykańskiej armii opracowuje firma Northrop Grumman. Polska otrzymała w Waszyngtonie potwierdzenie, że w drodze wyjštku od zasad przyjętych w FMS otrzyma ten system równoczeœnie z US Army. Nie ma więc mowy o jakimkolwiek uszczupleniu zdolnoœci bojowych, można jedynie mówić o pewnym ryzyku, jakie niesie wybór rozwišzań, które dopiero sš na etapie opracowania, a także uzależnieniu od nich terminów dostaw – planowanych obecnie na rok 2022. Przypomnę, że Rumunia i Szwecja, które ostatnio także zdecydowały się na zakup patriota, postawiły na dostawy systemów, które znajdujš się w produkcji i sš używane przez US Army, zatem mogš być dostarczone szybciej.

Ile wówczas zapłacimy za pierwsze dwie baterie Patriot? W notyfikacji do amerykańskiego Kongresu z listopada 2017 r. ujawniono, że mowa jest o 10,5 mld dol. (ok. 37 mld zł). W lutym MON się pochwalił, że ostateczne należnoœci będš zdecydowanie niższe.

W procedurze FMS zawsze najpierw ustala się maksymalny pułap kosztów, a rzeczywista, wynegocjowana cena często jest znacznie niższa. Trudno mi teraz mówić o finalnej cenie tych dwu baterii, ponieważ ona zależy od ostatecznych decyzji MON dotyczšcych specyfikacji dostaw, ich harmonogramu, a także zakresu offsetu i transferu technologii. Jak już mówiłem, MON ma do wyboru kilka opcji i z pewnoœciš wybierze to, co jest najkorzystniejsze dla waszych sił zbrojnych i przemysłu.

Raytheon obiecywał, że w ostatecznym rozliczeniu połowa kosztów wyposażenia sił zbrojnych RP w osiem baterii Patriot pozostanie w kraju w postaci należnoœci za zamówienia w polskich fabrykach. Czy ta deklaracja ma szanse się ziœcić ?

W skali całego zakupu oœmiu baterii, czyli obu faz – jak najbardziej. Pamiętajmy, że w drugiej fazie mamy bardzo szeroki transfer technologii do polskiego przemysłu, m.in. zwišzany z niskokosztowym pociskiem SkyCeptor czy wykorzystujšcym azotek galu radarem AESA o polu widzenia 360 stopni. Widzimy zaœ, że w kierownictwie MON jest wola, by działać szybko i rozpoczšć rozmowy o realizacji drugiej fazy zaraz po podpisaniu umowy zamykajšcej pierwszy etap. My ze swojej strony także nie marnujemy czasu i już pracujemy nad ofertš dla tej drugiej fazy.

A jakie elementy systemu będš przedmiotem polonizacji już teraz, w pierwszej fazie?

Jednym z najważniejszych naszych zobowišzań offsetowych w tej fazie jest dostarczenie Polskiej Grupie Zbrojeniowej know-how dotyczšcego zarzšdzania tak ogromnym i skomplikowanym programem wdrożenia najnowoczeœniejszych w œwiecie technologii obronnych. To know-how pozwoli PGZ nie tylko sprawnie zarzšdzać programem Patriot, ale także kolejnymi polskimi programami modernizacji technicznej sił zbrojnych.

Jeœli zaœ chodzi o polonizację systemu, to już w pierwszym etapie fazie będzie ona znaczšca – na przykład Huta Stalowa Wola wyprodukuje wszystkie wyrzutnie M903, cišgniki dostarczy Jelcz, inne polskie przedsiębiorstwa wyprodukujš maszty radiolokacyjne, kontenery stanowisk dowodzenia, elementy systemów łšcznoœci. Oczywiœcie ostateczne decyzje podejmie MON.

CV

John Baird jest absolwentem Clarkson University. Wiceprezes ds. zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na Polskę w Raytheon Integrated Defense Systems. Odpowiada za negocjacje ws. dostaw do Polski systemu Patriot. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL