Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł Obronny

Zbrojeniówka osłoni pakistańskie czołgi

Rzeczpospolita
Polskie reaktywne pancerze erawa i optoelektroniczne urzšdzenia obserwacyjne wzmocniš czołgi Islamabadu. To ważny zwrot. Po długiej przerwie spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej ruszajš na pakistański rynek.

Może się to nie spodobać Indiom, z którymi od dawna – niestety teraz ze zmiennym powodzeniem - kooperowała nasza zbrojeniówka. W ostatnich dekadach przemysł i MON podkreœlały jednak wyjštkowy charakter strategicznych relacji właœnie z indyjskim partnerem w tym niespokojnym rejonie œwiata. Sytuacja właœnie ulega zmianie.

- To dobrze, że nasz przemysł obronny odchodzi od utartych stereotypów, które coraz rzadziej znajdowały uzasadnienie w handlowej rzeczywistoœci. To prawda, w Indiach udawało się nam w przeszłoœci sprzedawać duże partie wozów zabezpieczenia technicznego (WZT) dla wojsk pancernych, ale ostatni głoœny kontrakt z New Delhi nie zaowocował jak dotšd uruchomieniem produkcji WZT - 3. Dołšczamy więc do krajów, które na lukratywnych rynkach na Półwyspie Indyjskim łamiš schemat i z powodzeniem zarabiajš na obronnej współpracy zarówno z Pakistanem jak i z Indiami. Miejmy przy tym œwiadomoœć, że eksport polskiej broni ma dziœ żywotne znaczenie dla rozwoju całego przemysłowego sektora obronnego RP – tłumaczy Andrzej Kiński ekspert militarny i szef pisma Wojsko i Technika.

PGZ: to wyjštkowo obiecujšcy rynek

- Pakistan to bardzo obiecujšcy kierunek dla PGZ. Islamabad z determinacjš podwyższa swój budżet obronny, jest to bardzo chłonny rynek z racji na niespokojnš sytuację w regionie. Pakistańskie siły zbrojne posiadajš sprzęt zarówno zachodniej jak i wschodniej proweniencji oraz sš odbierani przez NATO jako poważny partner w Południowej Azji. Pozwala to nam nie tylko na oferowanie naszej pełnej gamy produktowej, pakietów modernizacyjnych ale także na nawišzywanie partnerskich relacji oraz prowadzenie rozmów o transferze technologii bšdŸ linii montażowych – mówi Maciej Lew – Mirski członek zarzšdu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wiceszef PGZ zastrzega, że w zwišzku toczšcymi się negocjacjami nie może zdradzić szczegółów wojskowej kooperacji. Potwierdza jednak , że kilka polskich rozwišzań przeszło już testy Pakistańskich Sił Zbrojnych, osišgajšc bardzo wysokie noty.

Według naszych ustaleń polski przemysł już dostarcza wojskom pancernym Islamabadu technologie bardzo skutecznego, polskiego reaktywnego pancerza erawa. To wypełnione materiałem wybuchowym kasety którymi wykładany jest korpus czołgu. Nieprzyjacielski pocisk który uderza w takš osłonę powoduje eksplozję a impet wybuchu niweluje siłę i ogranicza skutki trafienia. Pakistańczycy będš stosować też w swoich czołgach systemy obserwacji – peryskopy, dalmierze, kamery dzienno- nocne skonstruowane w stołecznym Przemysłowym Centrum Optoelektroniki.

Fabryki otwierajš drzwi

Od blisko tygodnia szczegóły przemysłowej współpracy uzgadnia w Polsce delegacja zbrojeniowej korporacji Heavy Industries Taxila (HIT), głównego producenta platform lšdowych w Pakistanie. Pakistańscy specjaliœci z gen. Muhammadem Naeem Ashraf prezesem HIT, odwiedzili wybrane zakłady produkcyjne, odpowiadajšce za platformy lšdowe i ich wyposażenie w ramach PGZ: Rosomaka S.A., Hutę Stalowa Wola, Bumar-Łabędy i Oœrodek Badawczo - Rozwojowy Urzšdzeń Mechanicznych (OBRUM) w Gliwicach oraz warszawskie PCO.

Podczas obecnej wizyty i wczeœniejszych spotkań z przedstawicielami HIT ustalono główne obszary współpracy w dziedzinie rozwoju bojowych platform lšdowych. Strona pakistańska jest zainteresowana współpracš z PGZ w zakresie modernizacji czołgów zwłaszcza generacji wywodzšcej się z rodziny T-55, jak również współpracš w zakresie wymiany doœwiadczeń i potencjalnej współpracy przemysłowej w zakresie dostarczanych dla Sił Zbrojnych RP platform lšdowych a także urzšdzeń szkoleniowych i symulatorów – ujawniła PGZ.

Ciężkozbrojny HIT

Heavy Industries Taxila to jedno z głównych przedsiębiorstw pakistańskiego sektora obronnego, które zostało założone w 1971 roku. Zakłady zlokalizowane sš w Taxila w dystrykcie Rawalpindi w prowincji Pendżab. HIT pozostaje od wielu lat głównym oœrodkiem projektowo – produkcyjnym sprzętu pancernego w Pakistanie. Zakłady wchodzšce w skład HIT odpowiadały za licencyjnš produkcję czołgów z ChRL, transporterów M113, armatohaubic, a także uczestniczyły w opracowaniu, wraz z chińskim Norinco, czołgu Al-Khalid (obecnie opracowywany jest jego następca, Al-Khalid 2). HIT odpowiada również za modernizację szeregu pojazdów opancerzonych. Wœród programów B+R w które zaangażowany jest HIT znajdujš się również prace nad rozwojowym wariantem pojazdów 4x4 Dragoon, kolejny projekt czołgu znany pod nazwš Haider oraz kołowych transporterów opancerzonych 8x8.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL