Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przeglšd prasy

Przeglšd prasy: Kolejki, drogi i Polexit

Andrzej Krakowiak
Fotorzepa, Ryszard Waniek
Dlaczego brakuje przetargów na drogi, kto uratuje kopalnie, jaka premia dla pracujšcego emeryta i co Kaczyńskiemu proponuje Le Pen – wyjaœniajš dzisiejsze gazety.

„W cišgu trzech lat powstanie 1300 km dróg. PóŸniej będzie gorzej, bo przetargi na nowe inwestycje stojš” – pisze na pierwszej stronie „Rzeczpospolita”.

Stojš, ale majš ruszyć. Tak przynajmniej zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która już w najbliższš œrodę kończy zimę (na budowach). Tyle obietnic. A jak jest teraz? „Poczštek 2017 roku nie wyglšda dobrze. Sš jedynie zapowiedzi punktowych inwestycji” – narzeka w tekœcie „Szybkie drogi z przeszkodami” Dariusz Blocher, prezes Budimexu.

Telefon do urzędnika

„Rz” donosi dziœ o zmasowanych porzšdkach, jakie urzędy skarbowe prowadzš w rejestrze podatników. Fiskus wykreœlił z bazy VAT 22 tys. firm, które nie składały deklaracji VAT, mimo iż miały taki obowišzek lub wystawiały tzw. puste faktury dokumentujšce fikcyjne transakcje.

Ale to nie wszystko. „Fiskus usuwa z rejestru także te firmy, z którymi nie może się skontaktować lub które uznał za nieistniejšce” - przestrzega „Rz”. Dbajcie o to, żeby urzędnicy mieli aktualny numer waszego telefonu, przedsiębiorcy!

„Gazeta Wyborcza” analizuje na pierwszej stronie za Narodowym Funduszem Zdrowia długoœć kolejek do lekarzy. Efekty analizy nie sš korzystne dla rzšdu PiS. „NFZ porównał dane z grudnia 2015 r. z grudniem 2016. Jest gorzej. Wbrew zapowiedziom PiS kolejki do leczenia wcišż rosnš. Na rehabilitację czeka już ponad 1mln chorych” - pisze „GW”.

Przykłady? Kolejki do neurologa wydłużyły się ze 125 do 138 tys. osób, a czas oczekiwania z 36 do 43 dni. Na tomografię komputerowš czeka już 178 tys. pacjentów (rok wczeœniej było ich 154 tys.), a na rezonans magnetyczny 330 tys. (w 2015 r. - 292 tys.).

„Przybyło czekajšcych na endoprotezy: z 208 do 220 tys. W Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Œlšskich pierwszy wolny termin na operację wymiany stawu kolanowego to czerwiec 2041 r.” - czytamy w „GW”.

Zapracowani emeryci

Trudno zliczyć, ile kosztowało w ostatnich latach – wcišż nieskuteczne – ratowanie górnictwa. Wiadomo jednak, że będzie kosztowało więcej. „Państwowe firmy wyłożš 1 mld zł na ratowanie Katowickiego Holdingu Węglowego. Ruszajš rozmowy z bankami” - donosi „Rz” na stronach gospodarczych. Te państwowe firmy to: Polska Grupa Energetyczna, Energa oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, czyli wypróbowany zestaw inwestorów, który już w ubiegłym roku dorzucił 1,5mld zł Polskiej Grupie Górniczej.

I chociaż zarzšdy tych spółek przekonujš, że inwestycja ma biznesowe uzasadnienie, analitycy – nie wiedzieć czemu - sš sceptyczni...
„Dziennika Gazeta Prawna” pisze o nowym pomyœle skierowanym do emerytów. „Ten, kto nie przejdzie na garnuszek ZUS i będzie nadal pracował przez minimum dwa lata, dostanie ekstra 10 tys. zł” - pisze na pierwszej stronie „DGP”. Taki pomysł miał powstać „w otoczeniu wicepremiera Mateusza Morawieckiego”, by jakoœ zaradzić spodziewanym negatywnym skutkom obniżenia wieku emerytalnego od paŸdziernika tego roku.

Wypłacana jednorazowo kwota ma rosnšć: za trzy przepracowane po osišgnięciu wieku emerytalnego lata będzie to już 15 tys. zł, cztery – 20 tys. itd. Według autorów pomysłu, z rozwišzania miałoby skorzystać 10-15 proc. emerytów.

Polacy chcš Unii

Jeœli wygram wybory prezydenckie, podejmę współpracę z Jarosławem Kaczyńskim w demontażu Unii – mówi „Rz” Marine Le Pen (liderka Frontu Narodowego jest właœciwie pewna przejœcia do drugiej tury wyborów 7 maja).

Le Pen wymienia przynajmniej dwa punkty, gdzie może na poczštek porozumieć się z polskim rzšdem. Pierwszy to spór z Brukselš o Trybunał Konstytucyjny, drugi - wstrzymanie podziału uchodŸców między kraje Unii, czemu sprzeciwia się Polska, ale też inne kraje Grupy Wyszehradzkiej.

Jednak choć opozycja zarzuca PiS, że w trakcie ubiegłotygodniowego szczytu zrobił pierwszy krok do wyprowadzenia Polski z Unii, demontażu Wspólnoty nie życzš sobie Polacy. Według badania IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”, aż 78 proc. badanych opowiada się za pozostaniem w UE.

„Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego nie przyznajš się do takich zamiarów, ale zarówno sam prezes, jak i szef resortu spraw zagranicznych Witold Waszczykowski nie ukrywajš głębokiej rezerwy wobec Unii, a nawet oskarżajš jej polityków o oszustwo” - czytamy w tekœcie „Nie chcemy Polexitu”.

„Polskie szkoły sš pełne kamer. Ale obrazu z nich nikt nie oglšda” - pisze z kolei „GW”, powołujšc się na raport Najwyższej Izby Kontroli. Wynika z niego, że kamery zainstalowano w 11 tys. szkół, jednak najczęœciej jakoœć filmu, jaki sš w stanie nagrać, nie pozwala nawet na rozpoznanie sprawców pobicia, dewastacji czy kradzieży.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL