Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

POT: Czas na zamki, rowery i spa

pixabay
Turystyka kulturowa, aktywna i zdrowotna będš szczególnie promowane przez najbliższe dwa lata. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej zatwierdziła „Plan działań na lata 2017-2018”

Jak podaje Polska Organizacja Turystyczna (POT), założenia przyjęte w 150-stronicowym dokumencie wynikajš głównie z „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020" i „Programu rozwoju turystyki do 2020 roku". Wœród priorytetowych działań promocyjnych POT wymieniła więc: turystykę kulturowš (ze szczególnym uwzględnieniem zamków, pałaców, dworów), aktywnš (turystyka rowerowa i wodna) i zdrowotnš (turystyka medyczna, pobyty w uzdrowiskach, spa i wellness).

Nie tylko miasta

POT zapowiada, że choć w ostatnich latach promowano przede wszystkim dziedzictwo kulturowe miast, teraz przekaz uzupełniš oferty zamków, pałaców i dworów znajdujšcych się poza granicami metropolii. Organizacja planuje też nawišzanie współpracy z miastami, które z sukcesem ożywiajš zdegradowane obszary i znajdujš dla nich nowe funkcje. Wœród potencjalnych partnerów wymienia m.in. ŁódŸ, która jest oficjalnym kandydatem Polski do organizacji EXPO. POT zapowiada również zwiększenie promocji zabytkowych obiektów podczas organizowanej w 2017 roku w Krakowie sesji Komitetu Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. W planach sš m.in. podróże studyjne, prezentacje i organizacja stoisk promocyjnych.

Œcieżkš i rzekš

W „Planie działań na lata 2017-2018" znalazła się też zapowiedŸ promocji przebiegajšcych przez Polskę œcieżek rowerowych. Organizacja zapewnia, że promowane będš także te szlaki i odcinki Green Velo, które sš już komercjalizowane.

Osobne miejsce w planie przypadło turystyce aktywnej, zwłaszcza zwišzanej ze sportami wodnymi: spływami kajakowymi, rejsami statkami i łodziami mieszkalnymi, żeglowaniem, windsurfingiem i kitesurfingiem. Celem POT na najbliższe dwa lata jest m.in. zwrócenie uwagi na zalety łšczenia w pakiety różnych form turystyki, np. zintegrowanie turystyki kulturowej z turystyka rowerowš czy turystyki zdrowotnej z turystykš wodnš. Organizacja zapowiada, że włšczy się w przygotowywanie imprez zwišzanych ze zbliżajšcym się „Rokiem rzeki Wisły".

Obcokrajowcy do uzdrowisk, Polacy na wieœ

„Poland is well" - tym hasłem promowane będš, m.in. w Rosji, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych, Norwegii i Niemczech, polskie usługi zdrowotne i uzdrowiskowe. Kampania zostanie zrealizowana ze œrodków Unii Europejskiej. Tymczasem na rynku krajowym, najważniejszym obszarem działań marketingowych będzie turystyka aktywna na obszarach wiejskich. Zdaniem POT-u polska wieœ to jeden z niewielu w Europie przykładów zachowania tradycyjnego krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Organizacja zapowiada więc szkolenia (które majš skonsolidować lokalnš branżę wokół produktów turystycznych), projekty promocyjne (skoncentrowane na certyfikowanych produktach) i projekty zwišzane z przemysłem spotkań.

Zgodnie z priorytetami Ministerstwa Sportu i Turystyki w komunikacji marketingowej za granicš zostanš też wykorzystane ważne wydarzenia sportowe, których Polska będzie gospodarzem w 2017 roku: Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej, Œwiatowe Igrzyska Sportów Nieolimpijskich The World Games we Wrocławiu i Mistrzostwa Europy U-21 w Piłce Nożnej w Bydgoszczy, Gdyni, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Tychach. Zdaniem POT-u wydarzenia te będš stanowiły okazję do wizerunkowej i produktowej prezentacji miast gospodarzy i całego kraju. Organizacja zapowiada, że w 2017 roku będzie też w dalszym cišgu pracował nad, zainicjowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, projektem „Domu Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych".

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL