Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Turcja: Większy budżet reklamowy w Roku Troi

Filip Frydrykiewicz
Turcja wspiera 76 touroperatorów w Europie w promowaniu wyjazdów do Turcji. W przyszłym roku chce tę współpracę kontynuować, a nawet planuje zwiększyć budżet na ten cel

Na œwiecie finansowanie promocji danego kraju prowadzone jest za pienišdze publiczne i prywatne. W Turcji to samo państwo łoży na reklamę – zauważa dyrektor wydziału promocji turystycznej w Ministerstwie Kultury i Turystyki Irfan Önal. Önal, na którego wypowiedŸ powołuje się rosyjska organizacja ATOR, przyznaje jednak, że już dziœ częœć projektów toczy się przy udziale przedsiębiorców.

Jak mówi, w ostatnich czterech latach rzšd kładł duży nacisk na obecnoœć w mediach społecznoœciowych, jednoczeœnie nie rezygnujšc z tradycyjnych form reklamy, częœciowo realizowanej także we współpracy z 76 touroperatorami z całej Europy. W przyszłym roku państwo nadal będzie prowadzić kampanię reklamowš i zamierza zwiększyć budżet na ten cel. Plany obejmujš wykorzystanie noœników zewnętrznych, ale też inne kampanie, które zapewniš efektywne wykorzystanie pieniędzy i wesprš organizatorów i agentów turystycznych.

2018 rok ogłoszony został Rokiem Troi, przypada wtedy 20 rocznica wpisania miasta na listę œwiatowego dziedzictwa UNESCO. W ramach tego projektu otwarte zostanie muzeum, w którym będzie można zobaczyć cenne eksponaty skradzione, a póŸniej zwrócone, Turcji. Na otwarcie zaproszono hollywoodzkie gwiazdy, które występowały w filmie „Troja" - Brada Pitta, Orlando Blooma, Erica Bana i Diane Kruger. Szacuje się, że uroczystoœci zwišzane z obchodzeniem rocznicy przycišgnš 700 tysięcy odwiedzajšcych.

Jak podkreœla Önal, działania wokół Troi majš być kotwicš medialnš, kraj będzie jednak nadal organizował tradycyjne festiwale promujšce kulturę i turystykę. Większy nacisk ma być położony też na potencjał gastronomiczny Turcji, te projekty będš głównie reklamowane w portalach społecznoœciowych, ale też w mediach zwišzanych z podróżami.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL